Dr. Bárdos Jenő

Utolsó módosítás: 2016. február 05.

Professor Emeritus, Dr. Habil., DSc, az MTA doktora

 

Iroda: Érsekkerti Épület I. emelet 102. szoba
Telefon: +36-30-9295092
E-mail: bardos.jenoistvan@ chello.hu, bardos.jeno@ektf.hu
Fogadóóra: Csütörtök 17-19 (valamint péntek szombat.) Tematikus egyeztetés minden esetben kívánatos.

Tanulmányok:

 • József Attila Tudományegyetem, Szeged, magyar-orosz-angol szakos középiskolai tanár;
 • Diploma in the Teaching of English as a Foreign Language, Canterbury, England, UK;
 • ELTE angol-magyar, magyar-angol társadalomtudományi szakfordító

Munkahelyek:

 • 1968-72: Pályafenntartási és Vasútépítési Technikum, Budapest (középiskolai tanár);
 • 1972-78: ELTE TTK Lektorátus (nyelvtanár); 1979-90: ELTE ITK (egyetemi adjunktus, majd egyetemi docens)
 • 1990-2010: Veszprémi (majd Pannon) Egyetem (egyetemi docens, majd egyetemi tanár);
 • 2010- : EKF (majd Eszterházy Károly Egyetem) (egyetemi tanár, kutatóprofesszor, majd Professor Emeritus)
 • 2011-től az EKF NTDI programigazgatója 

Nyelvismeret:

 • angol felső, orosz felső, latin alap

Fő kutatási területek:

 • nyelvpedagógia (különösen az idegen nyelvek tanításának története, az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata, vizsgatechnika); alkalmazott nyelvészet; a magyar mint idegen nyelv tanításának elmélete és gyakorlata, hungarológia; a tanárképzés története, elmélete és gyakorlata; anglisztika, amerikanisztika.

Tagságok, tisztségek:

 • 2009-15 ONK elnök (2009), Tudományos Szervezőbizottság Tagja 2009-15), az ONK alapíto bizottság tagja (2000 augusztus, Szeged)
 • 2011- Modern Nyelvoktatás c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
 • 2007- WoPaLP (Working Papers in Language Pedagogy) c. folyóirat Tanácsadó Testületének tagja
 • 2005- THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) c. folyóirat Szerkesztő Bizottságának tagja
 • 2004- European Association for Language Testing and Assessment (EALTA) (Nyelvi Tesztelés és Értékelés Európai Szövetsége), alapító tag
 • 2004-2008 Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT), 2007-től elnök
 • 2003- A Pedagógusképzés c. folyóirat Szerkesztő Bizottságának tagja
 • 2002-2005 Oktatási Minisztérium, Idegennyelvi-oktatási Kabinet
 • 2002- Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete (tiszteletbeli elnök)
 • 2001-2008 Magyar Tudományos Akadémia, Veszprémi Területi Bizottsága (MTA VEAB) (Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvpedagógiai Munkabizottság)
 • 2000- European Association of American Studies (EAAS) (Az Amerikanisztika Európai Szövetsége); (2001-2004: az elnökségben Magyarországot képviselte)
 • 1997- Salzburg Seminar Alumni (Amerikai Tanulmányok Társasága)
 • 1995- Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) (látogató bizottsági elnök és tag) szakértő
 • 1995- Modern Filológiai Társaság (Országos Elnökség tagja)
 • 1994- Association for Teacher Education in Europe (ATEE) (Tanárképzők Európai Szövetsége)
 • 1994- European Association for the Research on Learning and Instruction (EARLI) (Az Oktatás és Tanulás Kutatásának Európai Szövetsége)
 • 1993- European Society for Studies in English (ESSE) (Az Anglisztika Tanulmányozásának Európai Társasága)
 • 1993- Pro Philosophia Alapítvány tagja
 • 1993- Bölcsészkari Dékánok Kollégiumának alapító tagja
 • 1993- Hungarian Society for the Study of English (HUSSE)
 • 1993- Magyarországi Amerikanisták Társasága (HAAS), 2001-2004 társelnök
 • 1993- Tanárképzők Szövetsége
 • 1992- International Association for Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL) (Angol Nyelvtanárok Nemzetközi Szervezete)
 • 1992- Fulbright Alumni, Hungary
 • 1992- Angol Nyelvtanárok Nemzetközi Szervezete, Magyarországi tagozat (IATEFL-Hungary)
 • 1990- Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag
 • 1990- Teachers of English as a Second or Other Languages (TESOL) (Angoltanárok Amerikai Szövetsége)
 • 1990- Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvoktatók Egyesülete (MANYE), 1995-2005 elnökhelyettes
 • 1988- Fulbright Alumni, New Jersey, U.S.A.
 • 1976-1990 Állami Nyelvvizsgabizottság tagja, alelnök 1980-90
 • 1975- Magyar Pedagógiai Társaság

Kitüntetések:

 • Apáczai Csere János Díj (1993);
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001);
 • Brassai Sámuel Díj (2008);
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2010);
 • Kiss Árpád Díj (2011);
 • Somos Lajos Díj (2015)

Tanulmányutak, ösztöndíjak:

 • 2011 Nazareth College, Rochester University, Rochester, N.Y., U.S.A.
 • 2009 Nazareth College, Rochester University, Rochester, N.Y., U.S.A.
 • 2006 Tanulmányút (NYAT) Norvégia, Voss: EALTA Konferencia Beszámoló az európai vizsgaszint-egyeztetési manuál fordítójaként.
 • 2006 Tanulmányút (NYAT) Finnország, Jyväskylä: konferenciarészvétel (Current Issues in Language Education in Europe – A Working Conference on Language Education Policy under the Auspices of the Finnish EU Presidency)
 • 2006 Tanulmányút (NYAT) Lengyelország, Krakkó: EALTA Konferencia
 • 2005 Pályázat HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0061/1.0 A bölcsész alapképzési kínálat átalakítás a bolognai folyamatnak megfelelően
 • 2004 Tanulmányút Szlovénia, Kranjska Gora EALTA alapító konferencia (NYAT küldött)
 • 2004 Akkreditációs látogatás (NYAT) Nagy-Britannia, London: City of Guilds Pitman Qualification
 • 2004 Tanulmányút (NYAT) Hollandia, Hága: konferencián előadás tartása (Improving Foreign Language Education in the European Union)
 • 2003 Tanulmányút: EAAS-HAAS Görögország, Athén University of Athens and the American College of Greece EAAS igazgatósági ülés és kerekasztal tanácskozás
 • 2001 Tanulmányút: EAAS-HAAS Törökország, Izmir EAAS konferencia és board-meeting
 • 2000 Tudományos ösztöndíj France, Nantes (vendégtanár)
 • 2000 Tudományos ösztöndíj (egy hónap) Egyesült Államok, Princeton, N. J. (kutatás a Educational Testing Service-ben)
 • 1999 Tudományos ösztöndíj, Széchenyi Professzori Ösztöndíj (4 éves)
 • 1999 Veszprémi Egyetem Jubileumi Emlékérem a Tanárképző Kar meglapításáért, akkreditáltatásáért, nyolc évi dékánságot követően
 • 1998 Pályázat Pro Renovanda KK (96/27)
 • 1997-98 VE tudományos ösztöndíj, kutatás és előadói körút (egy hónap) Dél-Afrika, Capetown, Durban, Pretoria, Johannesburg (tanárképzés és szakirányú nyelvvizsgák összehasonlító elemzése hat egyetemen)
 • 1997 Pályázat Franciaország, Párizs TEMPUS JEP-07041 (ESMU projekt)
 • 1995 Tudományos ösztöndíj Egyesült Államok ( Princeton, N.J.: Educational Testing Service; Washington DC: Centre for Applied Linguistics)
 • 1994 Ausztrália (6 egyetem, kutatás és előadói körút)
 • 1994 Pályázat TEMPUS (JEP 94/826)
 • ESMU: Kelet-nyugati Együttműködési Program (egyetemi menedzsment egyetemi vezetőknek, minőségértékelés és minőségbiztosítás, regionális fejlesztés)
 • 1994 Pályázat Világbank (No. 724): Tanárképzési modulok, tanárképzés támogatása (mentorok), EFL/ESP nyelvi tesztek írása; nyelvészeti, irodalmi és nyelvpedagógiai tartalomközpontú tantárgyi tesztek egyetemi hallgatóknak
 • 1994 VE tudományos ösztöndíj (egy hónap) Ausztrália (Brisbane, Canberra, Melbourne, Sydney) előadások, konzultációk, kutatás
 • 1993 Tudományos ösztöndíj Belgium, Brussels and Louvain-la-Neuve, ESMU
 • 1993 Pályázat Világbank (No. 512): a tanárképzés további fejlesztése, gyakorlóiskolák hálózatának kiépítése, alkalmazott nyelvészeti oktatási tananyagok standardizálása, kétnyelvű mérnökképzés, fordítóképzés Tudományos ösztöndíj: Görögország, Kréta, The University of Crete
 • 1992 OM tudományos ösztöndíj
 • Finnország, The University of Helsinki, The University of Turku, Auditek AV Techniques, ACC + Language Labs
 • 1992 Pályázat Világbank (No. 340): az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék alapítása, profitorientált és non-profit idegennyelvi szolgáltatások a régióban, Tudományos ösztöndíj:Nagy-Britannia, University of Leeds, Nottingham University;
 • 1992 Pályázat TEMPUS-JEP (Nottingham, Freiburg)
 • 1991 Pályázat TEMPUS (JEP 91/1667): tanárképzés, mentorképzés
 • 1988-90 Tudományos ösztöndíj, Fulbright ösztöndíj: Amerikai Egyesült Államok (Magyar Intézet és Magyar mellékszak alapítása)
 • 1988-90 Rutgers University, New Brunswick, N.J. Fulbright vendégprofesszor (3 év)
 • 1986 Egyetemközi (ELTE) tudományos ösztöndíj Svédország The University of Stockholm, The University of Göteborg (Institute of Educational Research), University of Uppsala Svédország (3 egyetem és egy kutatóközpont, kutatás és előadói körút)
 • 1979-80 Magyar Állami Kutatói Ösztöndíj / British Council (10 hónap) Hungarian State Research scholarship / British Council Nagy-Britannia, Canterbury, Christchurch College and Kent University, Department of International Studies
 • 1974 OM tudományos ösztöndíj Nagy-Britannia Manchester University, Department of English for Overseas Students (egy hónap)
 • 1966 Leningrádi Egyetem, diák ösztöndíj, egy hónap

Tudományos közlemények (mtmt)

 


< Vissza