Konferencia az egri Érseki Palotában

Utolsó módosítás: 2017. május 16.

Tengely Adrienn részvétele a „Népi vallásosság és hitélet az Egri egyházmegyében a 18-20. században” című konferencián

 

Dr. Tengely Adrienn, az Andragógiai és Közművelődési Tanszék főiskolai docense a „Népi vallásosság és hitélet az Egri egyházmegyében a 18-20. században" című konferencián május 11-én az egri Érseki Palotában a 19. századi vallási élet problémáiról tartott előadást. Az újonnan feltárt levéltári forrásokból kiderült, hogy a kor vallásossága korán sem volt olyan sematikus, mint ahogy azt a korábbi kutatások feltételezték, s az egyházi előírások egyre gyakoribbá váló elhanyagolása mellett ennek ellenpólusaként még jelen volt a korábbi barokk vallásosság számos eleme is, melyeket ekkor már a papság is elavult fanatizmusként értékelt.


< Vissza