Somos Lajos Tudományos Diákkör

Utolsó módosítás: 2016. január 14.

A pedagógia és andragógia szakos hallgatók közös kutatóműhelye

Az Eszterházy Károly Főiskolán több évtizede működnek Tudományos Diákkörök (TDK). A TDK-mozgalom a tehetséggondozásnak egy olyan formája, amelyben a diákok tanári útmutatással vagy egyénileg dolgoznak a tanszéki tudományos kutatásokhoz kapcsolódó témákon.

A hallgatói kutatómunka eredményeit a diákok tudományos diákköri dolgozatokban összegzik. A sikeresebb pályamunkák részt vehetnek a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Az országos megmérettetésen való részvétel előfeltétele a dolgozatok szóbeli prezentációinak előzsűrizése az intézményi Tudományos Diákköri Házi-konferenciákon. A tanszéki szakmai zsűrik minősítése és segítő útmutatása alapján vehetnek részt hallgatóink az országos versenyeken.

Tanszékünkön az 1980-as évektől beszélhetünk tudományos diákkörről. A mindenkori tanszékvezetés fontosnak tartotta és tartja ma is a tehetséges hallgatók tudományos tevékenységének támogatását, valamint a dolgozataik elkészülésének, bemutatásának segítését. Az oktatóink ösztönözték, és jelenleg is ösztönzik a pedagógia és a tanár szakos hallgatók neveléstudományi tárgyú témákban történő kutatását.

A TDK-tevékenység felélénkülése a nappali tagozatos pedagógia szakos képzés megjelenésével (1998/99-es tanév) vált érzékelhetővé. A házi konferenciák látogatottabbak lettek, több dolgozat készült. A tanszéken rendezett szakmai konferenciák, tudományos előadások hallgatósága és a szakmai kirándulások résztvevői körében a "tédékás" pedagógia szakos hallgatók mindig megtalálhatók. A tanszék oktatói számos TDK-témajavaslatot fogalmaztak meg a hallgatók számára, azzal a szándékkal is, hogy a későbbiek során ezek szakdolgozati témák is lehetnek.

A Somos Lajos Tudományos Diákkör Tehetséggondozó Műhelyében a pedagógia és andragógia szakos hallgatók közös kutatómunkáját irányítja a pedagógia tanszék részéről Dr. Virág Irén, valamint az Andragógia és Közművelődési Tanszék részéről Dr. Simándi Szilvia.

Az OTDK hivatalos oldala:
http://www.otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/


< Vissza