Dr. Kovács László

Utolsó módosítás: 2021. február 04.

Tanítóképzés koordinátorhelyettes Egri Campus, főiskolai docens

Iroda: ÉK. ép. alagsor 7.
Telefon: 36 / 520-400 (4312-es mellék)
E-mail: kovacs.laszlo@uni-eszterhazy.hu 
Fogadóóra: Szerda: 10.45 – 11.45-ig

Szakmentori fogadóóra: Kedd: 12.00 – 12.45-ig

 

LEVELEZŐ SZAKOS HALLGATÓK FOGADÓÓDÁJA: Az oktatóval előzetes egyeztetés alapján!

Tanulmányok:

• PhD - neveléstudomány, ELTE-PPK, 2009.
• Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár, ME-BTK, 2001.
• Pedagógia szakos tanár, KLTE-BTK, 1997.
• Történelem – ének-zene szakos általános iskolai tanár, EKTF, 1993.
• Nemzeti Filharmónia, Előadó /Vadászkürt/ 1994.

Munkahelyek/oktatási feladatok:

 • 2016 - Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet – Pedagógia Tanszék, Eger – főiskolai docens
 • 2014 - Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Neveléstudományi Intézet, Eger – főiskolai docens
 • 2010 - Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Kisebbségtudományi Tanszék, Eger – főiskolai docens
 • 2005 - 2010 Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Romológiai és Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet, Vác - Főiskolai adjunktus, Főiskolai docens
 • 2001 - 2005 Eszterházy Károly Főiskola, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Tanszék, Eger - főiskolai tanársegéd
 • 1993 - 2001 Gárdonyi Géza Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola – történelem, pedagógia, ének-zene tárgyak oktatása, kórus- és zenekarvezetés, osztályfőnök, szakvezető.
 • 1993-1994 Egerbaktai Általános Iskola, Egerbakta – történelem, ének-zene tárgyak oktatása, kórusvezetés.
 • 1990 - Gárdonyi Géza Színház zenekara, Eger, Vadászkürt, Előadó
 • 1989 - Egri Szimfónikus Zenekar, Vadászkürt, Előadó

Nyelvismeret:

német, orosz

Fő kutatási terület:

 • A tanítóképzés történetének regionális és helytörténeti vonatkozásai (Heves megye), különös tekintettel a gyakorlati képzésre
  • A ciszterci rend gimnáziumi /középfokú/ oktató-nevelő munkájának történeti kérdései a XIX-XX. században – regionális vonatkozások

Tagságok, tisztségek:

Magyar Pedagógiai Társaság, Neveléstörténeti szakosztály- tag
- Magyar Pedagógiai Társaság, Heves megyei tagozat - titkár
- Magyar Pedagógiai Társaság, Családpedagógiai szakosztály- választmányi tag
- MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, Neveléstudományi Szakbizottság – titkár 2017. júniusig
- MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, Pedagógiai Szakbizottság – Nevelésfilozófiai és Pedagógiatörténeti munkabizottság – tag
- EKE - PK - Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság – tag
- Egri Szimfonikus Zenekar – tag (hangszeres előadó)
- Gárdonyi Géza Színház zenekara - tag (hangszeres előadó – adott zenés darabra szerződve)

Kitüntetések:

- Somos Lajos – díj – EKE-PK. 2019.

- Elismerő Oklevél, a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Győr (Pedagógia, Pszichológia, Közművelődés és Könyvtártudományi szekciójában) Témavezetői tevékenységéért 2005. /ORSZÁGOS III. helyezés/

- Elismerő Oklevél, Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákkörében végzett Konzulens tanári munkájáért és a tehetséggondozás területén elért kimagasló eredményéért. 2005.

Tudományos közlemények (mtmt)

Konferenciák (utóbbi időszak):

• 2011. máj. 20. – MPT – HMT – Neveléstörténeti Szakosztálya, Eger, Felolvasó ülés, Előadás címe: Emberformálás ciszterci szellemben
• 2011 nov. 16-17. - A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl c. nemzetközi konferencia, EKF - Eger
Előadás címe: Kutatás közben – A görög kisebbség Egerben
• 2012. febr. 3. - SZÜKSÉG ÉS REMÉNY - V. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete, Miskolc, Előadás címe: Múltunk értékei – A görögök szerepe Eger (iskola)kultúrájában
• 2012. ápr. 12. - "Humántudományi kutatások a pedagógusképzés szolgálatában – Generációk találkozása" - VI. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
- Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar rendezésében, Sopron, Előadás címe: Nemzetiségek értékteremtő szerepe az észak-hevesi régióban – a "görög példa"
• 2012. máj. 11. – MPT – HMT – Neveléstörténeti Szakosztálya, Ózd, Felolvasó ülés, Előadás címe: Egy egzotikus kisebbség Eger kultúrájában
• 2012. október 3. - Közösségi hagyományok és modernizáció - A roma közösségek integrációjának pedagógiai és társadalmi megközelítései. - Kisebbségtudományi kamarakonferencia, EKF, Eger, Előadás címe: A kisgyermekkorhoz kapcsolódó pedagógiai kérdések a roma gyerekek integrációjában
• 2013. február 1. - Kedv s öröm röpkedne... (De)motiváció az iskolában - VI. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete, Miskolc, Előadás címe: Roma gyerekek integrációjának lehetséges útjai egy kistelepülés óvodája által megvalósított „jó gyakorlat" tükrében
• 2013. november 27. Eger - Kisebbségi közösségek értékteremtő tevékenysége a múltban és jelenben - Képzők Képzése Konferenciája Hazai és Nemzetközi Jógyakorlatok - Kisebbségtudományi konferencia, EKF, Eger, Előadás címe: Szerbek (rácok) betelepedése Heves megyébe – különös tekintettel az egri vonatkozásokra
• 2014. február 7. - „A pedagógia kultúrája" - VII. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete, Miskolc, Előadás címe: Értékteremtő kisebbségi közösségek – a szerbek hatása Eger kultúrájára
• 2014. november 27.- "Humán tudományok Találkozása - Interdiszciplinaritás a pedagógiában" című nemzetközi neveléstudományi konferencia /VIII. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia/ - Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron
Előadás címe: Nemzetiségek és az iskola – néhány előremutató példa a XVIII-XIX. századi egri oktatásból

• 2015. január 30. - „Siker és kudarc" - VIII. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete, Miskolc
Előadás címe: A tanulói/tanári siker megélésének lehetőségei a művészeti nevelésen keresztül – történeti példa egy egri egyházi gimnázium gyakorlatából
• 2015. május 22. - „Az Eszterházy Károly Főiskola Roma Szakkollégiumának fejlesztése" projektzáró konferencia - Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Előadás címe: Tananyagok és kurzusok fejlesztése a projektben (Dr. Kállai Ernő társszerzővel)
• 2015. november 25. - Magyar Tudomány Ünnepe 2015 - Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszék által rendezet – „Iskola és társadalom" tudományos konferencia - Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Előadás címe: A tanári hivatás történeti megközelítésben – egy tanító rend egri példája
• 2015. november 25. - MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottság Tudományos Konferenciája - Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Levezető-elnök: Dr. Kovács László (MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottság titkára)
• 2016. június 23. - NymE BPK – Sopron
Előadás címe: A tanítójelöltek gyakorlati képzésének kihívásai - egy új utat kereső modell
• 2016. október 7-9. - V. GYERGYÓI MENTÁLHIGIÉNÉS NAPOK (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Szociális Munka Tagozat; Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont; Eszterházy Károly Egyetem, Eger Szociálpedagógia Tanszék; MTA Miskolci Területi Bizottsága, Neveléstudományi Szakbizottság közös rendezésében) Gyergyószentmiklós (Románia)
Előadás címe: „A tanító- és óvóképzés jelentősége és felelőssége a hátránykompenzáció terén"
• 2016. november 17. - A Magyar Tudomány Ünnepe 2016. - MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottság programja - Társszervezők: EKE, PK – Neveléstudományi Intézet – Pedagógia Tanszék; EKE, PK – Pszichológia Intézet – Eger (+ szervező)
Előadás címe: Neveléstörténeti pillanatképek - A művészeti nevelés megjelenésének figyelemre méltó történeti példája egy egri gimnázium gyakorlatának tükrében
• 2017. április 27. - "Diverzitás a hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatásokban és a pedagógiai gyakorlatban" című nemzetközi neveléstudományi konferencia /X. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia/ - Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron
Előadás címe: Új dimenziók az egri pedagógusképzésben – A tanítóképzés újjáéledése az iskolai gyakorlat perspektívájából
• 2017. november 22. - Az emberi jelenség: a nevelés tudománya - a műveltség élménye - Magyar Tudomány Ünnepe 2017 - Neveléstudományi Intézet - MTA MAB Nevelés- és művelődéstudományi munkabizottság rendezésében – EKE, Eger
Előadás címe: „... Szóval gyakorló-iskola nélkül tanítónevelés el sem képzelhető" – Történelmi pillanatképek az első magyar nyelvű tanítóképzőből
• 2018. november 29. - A magyar tanítóképzés történeti horizontján - Magyar Tudomány Ünnepe 2018 – EKE-PK - Pedagógia Tanszék rendezésében – EKE, Eger
Előadás címe: A gyakorlati képzés az Egri Érseki Tanítóképzőben
• 2019. április 25. - „Nemzetközi neveléstudományi irányvonalak és dimenziók határok nélkül" című nemzetközi neveléstudományi konferencia /XII. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia/ - Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron
Előadás címe: Változás és megújulás az iskolai gyakorlatokban a múlt század közepéig az első magyar nyelvű tanítóképzőben

Egyéb közlemények:

• Tengerdi Antal – Varga László (szerk.) (2009): A gyermeklét narratívái. Sopron: Edutech kiadó. – Lektorálás

Koncertek – előadói tevékenység /utóbbi időszak – válogatás/:

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)Szimfonik Lájk
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Eger – Dobó tér. Megjelenés ideje: 2018.08.20.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
Operagála Gyöngyösön – A Zene Világnapja alkalmából
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Gyöngyös, Dr. Fejes András Sport-, és Rendezvénycsarnok. Megjelenés ideje: 2018.09.30.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
Xmas Swing – Szűcs Gabival
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Eger, Pásztorvölgyi Gimnázium.
Megjelenés ideje: 2018.12.17.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadóművész)
Farkas Ferenc: Csínom Palkó – daljáték
Helyszín: Gárdonyi Géza Színház. Megjelenés ideje: 2019.01.25. ( Bemutató időpontja + 13 előadás)
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
Magyar Kultúra Napja
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Eger Hotel. Megjelenés ideje: 2019.01.21.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
Ady éjszakái
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Kepes Központ. Megjelenés ideje: 2019.03.11.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
„Ki látott engem?" 1919 – Adytól Chaplinig irodalom és némafilm szimfonikus zenével
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Kepes Központ. Megjelenés ideje: 2019.04.08.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
"Líra és hősiesség" - Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny;
Brahms: 3. szimfónia - Leon Bernsdorf – zongora
vezényel: Szabó Sipos Máté
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Gárdonyi Géza Színház. Megjelenés ideje: 2019.05.20.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
"TÉR - zene" – Az Egri Szimfonikus Zenekar szabadtéri koncertje
vezényel: Szabó Sipos Máté
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Eger, Dobó tér. Megjelenés ideje: 2019.06.30. – 11.00
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
"Muzsikál az Erdő" – Mátrai Művészeti Napok " Erdei koncert.
vezényel: Szabó Sipos Máté
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Gyöngyöstarján – Fajzatpuszta. Megjelenés ideje: 2019.06.30. - 15.30
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
"Strauss-est"
vezényel: Szabó Sipos Máté
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Eger, Kis Dobó tér. Megjelenés ideje: 2019.07.07.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
Szimfonik Lájk
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Eger – Dobó tér. Megjelenés ideje: 2019.08.20.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti
https://www.heol.hu/wp-content/uploads/2019/08/augusztus20HM030.jpg

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
CinemaFónia - filmzenekoncert
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Gyöngyös - Fő tér - Szabadtéri Színpad.
Megjelenés ideje: 2019.08.22.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
Eger Ünnepe koncert
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Eger – Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház. Megjelenés ideje: 2018.09.20.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti
elérhető: https://egriszimfonikusok.hu/eger-unnepe-koncert/

• Kovács László (előadó- zenekari előadó)
Operagála Gyöngyösön – A Zene Világnapja alkalmából
Közreműködő zenekar/együttes: Egri Szimfonikus Zenekar
Helyszín: Gyöngyös, Dr. Fejes András Sport-, és Rendezvénycsarnok. Megjelenés ideje: 2019.09.22.
Alkotás/Előadóművészet/Művészeti
elérhető: https://egriszimfonikusok.hu/operagala-gyongyoson-4/

 


< Vissza