Óvoda-iskola átmenet kutatócsoport

Utolsó módosítás: 2019. október 16.

Óvoda-iskola átmenet kutatócsoport

A kutatócsoport küldetése

Az óvoda-iskola átmenet kutatócsoport 2015-ben jött létre az Eszterházy Károly
Egyetem Neveléstudományi Intézetének Pedagógia Tanszékén Dr. Virág Irén vezetésével. A
kutatócsoport célja a gyermekek eredményes iskolakezdését támogató nemzetközi és
hazai kutatások, jó gyakorlatok megismerése, ezekhez illeszkedő közös kutatások
tervezése, megvalósítása, konferenciák, szakmai fórumok szervezése.
Az óvoda iskola átmenet aktuális kérdései elnevezésű szakmai fórumot 2016-ban
indította el az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézetének Pedagógia
Tanszéke, azóta minden évben megrendezésre kerül meghatározott tematika mentén. A
rendezvény kiemelt célja, hogy létrejöjjön egy olyan szakmai nyilvánosság, ahol az óvoda
iskola átmenet kérdéseiben és problémáiban érintettek – tanítók, óvodapedagógusok, a
pedagógusképzésben oktatók, a tanító-és óvodapedagógus hallgatók, a pedagógiai
szakszolgálat szakemberei – rendszeresen találkozhassanak, és egyeztethessék szakmai
véleményüket az átmenet segítése, a gyermekek eredményes iskolakezdésének támogatása
érdekében.

A kutatócsoport tagjai:

A kutatócsoport vezetője:Dr. Virág Irén
A kutatócsoport tagjai:
Dr. Mogyorósi Zsolt
Nagyné Klujber Márta
Dr. Kovács László
Dr. Virág Irén
A kutatócsoport meghívott tagjai:
A Somos Lajos Tudományos Műhely hallgatói, tanítószakos hallgatók
A kutatócsoport hazai és nemzetközi beágyazottsága:
Sporoni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (Dr. Varga László)
Pädagogische Hochschule Burgenland (Manuela Urschik-Eselböck)
Florida Gulf Coast University (Dr. Tunde Szecsi)
A kutatócsoport kutatási eredményeit nemzetközi és hazai konferencián folyamatosan
publikálja.

A kutatócsoporthoz kapcsolódó konferenciák:

 2015. nov. 16. Pädagogische Hochschule Burgenland Ausztria, Eisenstadt„„Internationalen Days– Transitionspädagogik" nemzetközi konferencia
 2016. április 28. Eszterházy Károly Főiskola Eger: Az óvoda-iskola átmenet
aktuális kérdései – 1. szakmai fórum
 2017. április 12. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet
aktuális kérdései – 2. szakmai fórum
 2018. április 19. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet
aktuális kérdései – 3. szakmai fórum
 2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet
aktuális kérdései – 4. szakmai fórum

Konferencia előadások:

2015. nov. 16. Pädagogische Hochschule Burgenland Ausztria, Eisenstadt
„„Internationalen Days– Transitionspädagogik" nemzetközi konferencia: Dr. Virág
Irén: „Transition vom Kindergarten in die Schule" c. előadás
2015. nov. 18. Pädagogische Hochschule Burgenland Ausztria, Eisenstadt
„Internationalen Days– Transitionspädagogik" nemzetközi konferencia: Dr. Virág
Irén: „Evaluierungsergebnisse zur Transition vom Kindergarten in die Schule. Ein
Ländervergleich Österreich-Ungarn." c. előadás
2016. április 28. Eszterházy Károly Főiskola Eger: Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 1. szakmai fórum: Dr. Virág Irén: Az óvoda-iskola átmenet kérdéseiről
2016. április 28. Eszterházy Károly Főiskola Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 1. szakmai fórum: Manuela Urschik-Eselböck (Pädagogische Hochschule
Burgenland): Transition vom Kindergarten in die Schule//Evaluierungsergebnisse zur
Transition vom Kindergarten in die Schule.
2016. április 28. Eszterházy Károly Főiskola Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 1. szakmai fórum: Nagyné Klujber Márta (NTDI, EKF Pedagógia Tanszék):
Fähigkeiten bei der Einschulung. Die pädagogische Unterstützung der Selbstregulation
während der sensorischen Integrationstherapie.
2017. április 12. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 2. szakmai fórum: Dr. habil Varga László (Dékán, Soproni Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Kar):A gyermeknevelés kritikus pontjai. Mit tudunk és mit teszünk?"
2017. április 12. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 2. szakmai fórum: Nagyné Klujber Márta (NTDI, Eszterházy Károly Egyetem
Pedagógia Tanszék):„Motoros készségek és iskolakezdés"
2017. április 12. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 2. szakmai fórum: Ludányi Balázs (szakpszichológus, tagintézmény vezető,
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye): Az iskolaérettségi
vizsgálómódszer változásai"
2018. április 19. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 3. szakmai fórum: Dr. Magyar Ágnes (EKE Jászberényi Campus):„A
(média)szövegértési kompetencia egy fejlesztési lehetősége játékos keretek között
óvodáskorban"
2018. április 19. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 3. szakmai fórum: Ludányi Balázs (szakpszichológus, tagintézmény vezető,
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye):„A szociális érettség
fontossága az iskolakészültség megállapításában"
2018. április 19. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 3. szakmai fórum: Nagyné Klujber Márta (EKE Neveléstudományi Intézet,
Pedagógia Tanszék): „A mozgásfejlettség észlelése az iskolakezdés előtt"
2018. április 19. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 3. szakmai fórum: Dr. Kolozsvári Csaba (EKE Neveléstudományi Intézet,
Pedagógia Tanszék): „Játék a nyelvvel - Az anyanyelvi tudatosság jelentősége és
fejlesztési lehetőségei"
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Plenáris előadás: Dr. habil. Varga László (Dékán, Soproni
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar):"Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek!"
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Kissné dr. Zsámboki Réka (Dékánhelyettes, Soproni
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar): „Az iskolaérettség kritériumrendszere egy
soproni kísérlet tapasztalatainak tükrében"
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Nagyné Klujber Márta (EKE Neveléstudományi Intézet,
Pedagógia Tanszék): „Lehetőségek a mozgásterápiák elérésére"
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Dr. Erdei Róbert (EKE Sárospataki Campus):Az óvodaiskola átmenet megkönnyítésének lehetőségei
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Dr. Molnár Marietta, tanszékvezető főiskolai tanár (EKE
Jászberényi Campus): „Óvodások tanítószemmel"
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Medovarszki István (EKE Neveléstudományi Doktori
Iskola): "Az alapkészségek fejlesztése inspiráló tanulási környezetben"


< Vissza