Közösségi művelődés a társadalmi térben

Utolsó módosítás: 2018. július 26.

A felsőoktatási szakszerkezet változás következtében a tanszék képzési területei és kutatásai egyre markánsabban a közösségi művelődés különböző aspektusaira fókuszálnak, és a tanszék tagjainak aktuális kutatásai a közösségi művelődés egyes – múltbeli, jelenlegi és a jövőbeli – területeire terjednek ki. A közösségi művelődés a helyi társadalomban zajló közművelődési folyamatokat foglalja magában, különös figyelemmel a helyi közösségi kezdeményezésekre.
A kutatási eredményeinknek tudományos rendezvényeken való erőteljesebb disszeminációja és átfogóbb megközelítése érdekében indokoltnak látjuk az egyes kutatások tudatosabb összehangolását egy kutatócsoport keretei között.

A kutatócsoport állandó tagjai a tanszék munkatársaiból tevődnek ki, azonban az egyes részkutatásokba tehetséges, TDK-zó hallgatóinkat is bevonjuk.
A kutatócsoport vezetője:
Dr. Simándi Szilvia (közösségi művelődés színterei, különös tekintettel a digitális környezetre)
A kutatócsoport alapító tagjai:
Dr. Tengely Adrienn (közösségi művelődés színterei történeti kutatások tükrében)
Hüber Gabriella Margit (közösségi művelődés színterei történeti kutatások tükrében)
Dr. Oszlánczi Tímea (közösségi művelődés színterei, különös tekintettel a jogi környezetre)
A kutatócsoport meghívott tagjai:
A Somos Lajos Tehetségműhely hallgatói

A „Közösségi művelődés a társadalmi térben" kutatócsoport tagjainak eddigi kapcsolódó munkássága
Tudományos publikációk:
Simándi Szilvia: Study Circles in Online Learning Environment in the Spirit of Learning-Centered Approach. Acta Educationis Generalis 2: 96-104. p. 2017.
Simándi Szilvia: Learning in community – free courses. In: Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása: Higher Education, Lifelong Learning and Implementation of UN Sustainable Development Goals. 303 p. Pécs: MELLearN Egyesület. 220-226. p. 2017.
Simándi Szilvia: Középpontban a közösség és tanulás. Létünk. 3. sz. 57-67. p. 2017.
Simándi Szilvia: A tanulókörök mint a felnőttkori művelődés lehetséges színterei, módszertani vetületei. KULTURÁLIS SZEMLE: NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET 7: 56-64. p.
Simándi Szilvia: Múzeumok a felnőttkori közösségi művelődés, tanulás szolgálatában. In: Kurta Mihály – Veres Gábor – Verók Attila (szerk): Múzemandragógia és közösségszolgálat. Eger-Budapest: Eszterházy Károly Egyetem, Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület. 130-135. p.
Simándi Szilvia, Oszlánczi Tímea: Közösségi művelődés- nyílt oktatás. In: [sn] (szerk.) A népműveléstől a közösségi művelődésig: A művelődés és a felnőttkori tanulás szervezésével foglalkozó képzések 60 éve. Durkó kötet (megjelenés alatt)
Tengely Adrienn: A Pécsi Leányalkalmazottak Szent Katalin-kongregációja (1918-1944). In: Bajáki Rita , Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera (szerk.) Lelkiség és irodalom: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. 541 p. Konferencia helye, ideje: , Magyarország Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2017. pp. 428-437. (Pázmány Irodalmi Műhely-Lelkiségtörténeti tanulmányok; 17.) (ISBN:978-963-508-856-0)
Tengely Adrienn: A Mária-kongregációs könyvtárak a 20. század első felében. KULTURÁLIS SZEMLE: NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET 4:(1) pp. 65-70. (2017)
Tengely Adrienn: The Eucharist Associations in the Apátfalva Archidiaconal District in the time of Bishop Károly Eszterházy (1767-1785). In: Alabán Péter (szerk.)Történet - Emlékezet - Társadalom: Tanulmányok a Barkóságról. 230 p. Ózd: Uraj-Susa Jövőjéért Általános Védelmi, Bűnmegelőzési, Településszépítő Egyesület, 2017. pp. 47-54. (Studia Barkonum; V.) (ISBN:978-615-00-1040-3)
Tengely Adrienn: A hitbuzgalmi társulatok történetének vázlata a pécsi egyházmegyében (19–21. század). In: Ambrus László (szerk.)Egyháztörténeti tanulmányok: Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések XI.. 120 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2014.03.28 Eger: Líceum Kiadó, 2016. pp. 33-63.(Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések.; 11..)Egyháztörténeti tanulmányok

Tudományos előadások:
Simándi Szilvia: Közösségi tanulás tanulókörben, online tanulási környezetben. In: [s n ] (szerk.): Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017: Absztrakt kötet. 252 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.05.25-2017.05.26. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete; Hungarian Educational Research Association (HERA), 2017. p. 189.
Simándi Szilvia: Közösségi művelődés - közösségi élmények: Az emberi jelenség: a nevelés tudománya – a műveltség élménye, Tudományos konferencia Neveléstudományi Intézet, MTA MAB Pedagógiai Szakbizottság, 2017. november 22. (2017)
Simándi Szilvia: Tanulókörök - közösségi tanulás. In: Koltay T Agria Media 2017, ICI 15 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás Eger, október 11–13.: Program-és absztrakt füzet. 106 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2017.10.11-2017.10.13. Eger: p. 82.
Simándi Szilvia, Oszlánczi Tímea: Időskori tanulás - közösségi művelődés: előadás. 14. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Debrecen, Debreceni Egyetem. 2018. április 19-20. (2018)
Simándi Szilvia, Oszlánczi Tímea: Közösségi művelődés- nyílt oktatás. In: [sn] (szerk.) A népműveléstől a közösségi művelődésig: A művelődés és a felnőttkori tanulás szervezésével foglalkozó képzések 60 éve: Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás emlékére: Absztrakt kötet. 95 p. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2016.06.16-2016.06.17. Debrecen: Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, 2016. p. 73.
Hüber Gabriella Margit: Vitaindító írások a nők művelődése témakörben 19. század eleji tudományos folyóiratok hasábjain 2017. november 22 - Magyar Tudomány Ünnepe (Eger)
Hüber Gabriella Margit: Vitaindító programcikkek a közművelődés terén a Tudományos Gyűjtemény (1817- 1844) hasábjain. 2017. április 02. Tavaszi Szél (Miskolc)
Tengely Adrienn: A társulati élet újjáéledése az 1840-es években az Egri egyházmegyében. Emlékkonferencia Pyrker János László egri érseki beiktatásának 190. évfordulójára. Eger, 2017. október 17-18. (2017)
Tengely Adrienn: A Mária-kongregációs könyvtárak a 20. század első felében. Az emberi jelenség: a nevelés tudománya – a műveltség élménye c. konferencia. Eger, 2017. november 22. (2017)
Tengely Adrienn: A Mária-kongregációk közösségi művelődési tevékenysége a 20. század első felében. Nevelés, iskolák, művelődés, közösségek Konferencia. Eger, 2016. november 21. (2016)
Tengely Adrienn: Oltáriszentség Társulatok az Apátfalvi esperesi kerületben a 18. században. V. Barkóság Konferencia. Ózd-Uraj, 2016. október. 8. (2016)

Szakmai rendezvények:
I. Eger – Közösség – Együttműködés szakmai nap 2017.
II. Eger – Közösség – Együttműködés szakmai nap 2018.

A tanszék munkatársainak közös előadásai:
Nevelés, iskolák, művelődés, közösségek – Tudományünnepi Konferencia. Eger, 2016. november 21.
Az emberi jelenség: a nevelés tudománya – a műveltség élménye. Tudományünnepi Konferencia. Eger, 2017. november 22.
Durkó Mátyás emlékkonferencia, Debrecen, 2016. június
Durkó Mátyás emlékkonferencia, Debrecen, 2018. június
14. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Debrecen. 2018. április


< Vissza