Képzéseink

Utolsó módosítás: 2018. július 26.

KÖZÖSSÉGI-MŰVELŐDÉS TANÁR SZAK (OSZTATLAN KÉPZÉS) (2015-) 

A magyarországi felsőoktatás új osztatlan tanárszakjának célja az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának évfolyamain közösségi művelődés elméleti és a gyakorlati tantárgya-inak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a köznevelés rendszerének intézményeiben a tanórán kívüli tevékenység szervezésére, a közösségi művelődés pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatainak ellátására, a közművelődésben, a helyi társadalomfejlesztésben kultúraközvetítői, közösségfejlesztői munka végzésére, valamint a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására képes tanárok képzése.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Valamennyi közoktatási intézmény, ahol a gyermekek, fiatalok kulturált szabadidő eltöltését biztosítani kívánják, illetve bármely kultúraközvetítő intézmény, közművelődési intézmény, amely gyermekek, fiatalok és minden generáció számára szabadidős, közösségi művelődési lehetőségeket nyújt, emellett lehetőség nyílik civil szervezeteknél, egyházi közösségeknél, integrált közösségi és szolgáltató tereken vagy a kulturális szakigazgatásban is elhelyezkedni.

 

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS BA (2017-) 

Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.
A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban.

 

ANDRAGÓGIA ALAPSZAK (KIFUTÓ KÉPZÉS) 

A felsőoktatás átalakulása a „bolognai folyamat" rendszerében a képzés átalakulását is hozta. 2004 óta dolgoztak a tanszék munkatársai az új andragógia alapszak (BA) kidolgozásán, amely 2006 szeptemberétől indult, felváltva a művelődésszervező szakot.
Az andragógia három éves alapszak első éve általános bölcsész- és társadalomtudományi ismereteket tartalmaz zömében, második éve az andragógia tudományterületének elméleti és gyakorlati ismereteit, a harmadik éve pedig szakirányos tárgyakat. Főiskolánkon a művelődésszervező és a felnőttképzési szervező specializáció közül választhatnak a hallgatók. (A szak és specializációk részletes bemutatását lásd honlapunk Andragógia rovatában.) A korábbi főiskolai képzésben tanár szakon végzettek, illetve „tanárképes" alapszakon végzett hallgatóink számára lehetőség nyílt Játék- és szabadidő-szervező tanár MA szakon a továbbtanulásra.

 

JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐSZERVEZŐ TANÁR MESTERSZAK (KIFUTÓ KÉPZÉS) 

A képzés célja olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek fejlesztése, amelyeknek eredményeként a pedagógusjelölt képes a játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő eszközként használni, valamint felmérni a csoport, az emberek igényét, a hely és az időtartam adta lehetőségeket, illetve különböző játék- és szabadidős tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: valamennyi közoktatási intézmény, ahol a gyermekek, fiatalok kulturált szabadidő eltöltését biztosítani kívánják, a játék széleskörű módszereit kompetenciafejlesztő eszközként használják; illetve bármely kulturális intézmény, amely gyermekek és fiatalok számára szabadidős lehetőségeket nyújt.

 

KULTURÁLIS MARKETING ÉS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT 

Közművelődési és kulturális területen dolgozó szakemberek számára

A képzés célja:
A moduláris felépítésű képzés célja a hazai közművelődési és kultúraközvetítő intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó szervezetek, intézmények szakmai munkatársainak kulturális marketing és projektciklus menedzsment ismereteinek a bővítése. A továbbképzés célja a résztvevők elméleti és gyakorlati felkészítése a pályázatírási, a pályázati projektmenedzsment, és a kulturális marketing ismeretek elsajátítására, hasznosítására. A képzés során a résztvevők olyan gyakorlati technikákkal gyarapíthatják tudásukat, melyek révén sikeresen aknázhatják ki a különböző pályázati lehetőségek nyújtotta előnyöket, emellett törekszünk a kulturális szakemberek szemléletének megújítására, a stratégiai gondolkodás elsajátítására, a kulturális pályázati gyakorlat és a szolgáltatásmarketinggel kapcsolatos ismeretek szélesítésére.

Képzési idejének óraszáma: 120 óra (10 hét, 20 nap, 6óra/nap), péntek-szombati napokon
Képzési költség: 120.000.-Ft

Bővebb tájékoztatás kérhető telefonon: 06 (36) 520 479

 


< Vissza