Képzéseink

Utolsó módosítás: 2016. február 01.

Andragógia alapszak


A felsőoktatás átalakulása a „bolognai folyamat" rendszerében a képzés átalakulását is hozta. 2004 óta dolgoztak a tanszék munkatársai az új andragógia alapszak (BA) kidolgozásán, amely 2006 szeptemberétől indult, felváltva a művelődésszervező szakot. A váltással a tanszék elnevezése is változott: Andragógiai és Közművelődési Tanszék névre, vezetője 2006–2009 között dr. Juhász Erika főiskolai docens, 2009-2014 között dr. Tóth András egyetemi docens, 2014-től pedig dr. Simándi Szilvia főiskolai docens irányítja tanszékünket, a Neveléstudományi Intézet keretében.
Az andragógia három éves alapszak első éve általános bölcsész- és társadalomtudományi ismereteket tartalmaz zömében, második éve az andragógia tudományterületének elméleti és gyakorlati ismereteit, a harmadik éve pedig szakirányos tárgyakat. Főiskolánkon a művelődésszervező és a felnőttképzési szervező specializáció közül választhatnak a hallgatók. (A szak és specializációk részletes bemutatását lásd honlapunk Andragógia rovatában.) A korábbi főiskolai képzésben tanár szakon végzettek, illetve „tanárképes" alapszakon végzett hallgatóink számára lehetőség nyílik Játék- és szabadidő-szervező tanár MA szakon a továbbtanulásra.

 

Játék- és szabadidőszervező tanár mesterszak


A képzés célja olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek fejlesztése, amelyeknek eredményeként a pedagógusjelölt képes a játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő eszközként használni, valamint felmérni a csoport, az emberek igényét, a hely és az időtartam adta lehetőségeket, illetve különböző játék- és szabadidős tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: valamennyi közoktatási intézmény, ahol a gyermekek, fiatalok kulturált szabadidő eltöltését biztosítani kívánják, a játék széleskörű módszereit kompetenciafejlesztő eszközként használják; illetve bármely kulturális intézmény, amely gyermekek és fiatalok számára szabadidős lehetőségeket nyújt.

 

Közösségi-művelődés tanár szak (osztatlan képzés) ÚJ!


A magyarországi felsőoktatás új osztatlan tanárszakjának célja az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának évfolyamain közösségi művelődés elméleti és a gyakorlati tantárgya-inak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a köznevelés rendszerének intézményeiben a tanórán kívüli tevékenység szervezésére, a közösségi művelődés pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatainak ellátására, a közművelődésben, a helyi társadalomfejlesztésben kultúraközvetítői, közösségfejlesztői munka végzésére, valamint a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására képes tanárok képzése.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Valamennyi közoktatási intézmény, ahol a gyermekek, fiatalok kulturált szabadidő eltöltését biztosítani kívánják, illetve bármely kultúraközvetítő intézmény, közművelődési intézmény, amely gyermekek, fiatalok és minden generáció számára szabadidős, közösségi művelődési lehetőségeket nyújt, emellett lehetőség nyílik civil szervezeteknél, egyházi közösségeknél, integrált közösségi és szolgáltató tereken (IKSZT) vagy a kulturális szakigazgatásban is elhelyezkedni. 

 

Kulturális marketing és projekt ciklus menedzsment


Az Eszterházy Károly Főiskola Andragógia és Közművelődési Tanszéke "Kulturális marketing és projekt ciklus menedzsment" képzést indít közművelődési és kulturális területen dolgozó szakemberek számára.
Jelentkezési határidő: 2016. február 20.

A képzés célja:
A moduláris felépítésű képzés célja a hazai közművelődési és kultúraközvetítő intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó szervezetek, intézmények szakmai munkatársainak kulturális marketing és projektciklus menedzsment ismereteinek a bővítése. A továbbképzés célja a résztvevők elméleti és gyakorlati felkészítése a pályázatírási, a pályázati projektmenedzsment, és a kulturális marketing ismeretek elsajátítására, hasznosítására. A képzés során a résztvevők olyan gyakorlati technikákkal gyarapíthatják tudásukat, melyek révén sikeresen aknázhatják ki a különböző pályázati lehetőségek nyújtotta előnyöket, emellett törekszünk a kulturális szakemberek szemléletének megújítására, a stratégiai gondolkodás elsajátítására, a kulturális pályázati gyakorlat és a szolgáltatásmarketinggel kapcsolatos ismeretek szélesítésére.

Jelentkezési lap (Letölthető dokumentum)

Képzési idejének óraszáma: 120 óra (10 hét, 20 nap, 6óra/nap), péntek-szombati napokon
Képzési költség: 120.000.-Ft
Bővebb tájékoztatás található (itt) vagy kérhető telefonon: 06 (36) 520 479

 


< Vissza