Az óvoda-iskola átmenet kutatócsoport

Utolsó módosítás: 2020. október 09.

Az óvoda-iskola átmenet kutatócsoport 2015-ben jött létre az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézetének Pedagógia Tanszékén Dr. Virág Irén vezetésével. A kutatócsoport célja a gyermekek eredményes iskolakezdését támogató nemzetközi és hazai kutatások, jó gyakorlatok megismerése, ezekhez illeszkedő közös kutatások tervezése, megvalósítása, konferenciák, szakmai fórumok szervezése.

A kutatócsoport küldetése 

Az óvoda iskola átmenet aktuális kérdései elnevezésű szakmai fórumot 2016-ban
indította el az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézetének Pedagógia
Tanszéke, azóta minden évben megrendezésre kerül meghatározott tematika mentén. A
rendezvény kiemelt célja, hogy létrejöjjön egy olyan szakmai nyilvánosság, ahol az óvoda
iskola átmenet kérdéseiben és problémáiban érintettek – tanítók, óvodapedagógusok, a
pedagógusképzésben oktatók, a tanító-és óvodapedagógus hallgatók, a pedagógiai
szakszolgálat szakemberei – rendszeresen találkozhassanak, és egyeztethessék szakmai
véleményüket az átmenet segítése, a gyermekek eredményes iskolakezdésének támogatása
érdekében.

A kutatócsoport vezetője:

 Dr. Virág Irén
A kutatócsoport tagjai:
 Dr. Mogyorósi Zsolt
 Nagyné Klujber Márta
 Dr. Kovács László
 Dr. Virág Irén
A kutatócsoport meghívott tagjai:
 A Somos Lajos Tudományos Műhely hallgatói, tanítószakos hallgatók
A kutatócsoport hazai és nemzetközi beágyazottsága:
 Sporoni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (Dr. Varga László)
 Pädagogische Hochschule Burgenland (Manuela Urschik-Eselböck)
 Florida Gulf Coast University (Dr. Tunde Szecsi)
A kutatócsoport kutatási eredményeit nemzetközi és hazai konferencián folyamatosan
publikálja.
A kutatócsoporthoz kapcsolódó konferenciák:
 2015. nov. 16. Pädagogische Hochschule Burgenland Ausztria, Eisenstadt
„„Internationalen Days– Transitionspädagogik" nemzetközi konferencia
 2016. április 28. Eszterházy Károly Főiskola Eger: Az óvoda-iskola átmenet
aktuális kérdései – 1. szakmai fórum
 2017. április 12. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet
aktuális kérdései – 2. szakmai fórum
 2018. április 19. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet
aktuális kérdései – 3. szakmai fórum
 2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet
aktuális kérdései – 4. szakmai fórum
Konferencia előadások:
2015. nov. 16. Pädagogische Hochschule Burgenland Ausztria, Eisenstadt
„„Internationalen Days– Transitionspädagogik" nemzetközi konferencia: Dr. Virág
Irén: „Transition vom Kindergarten in die Schule" c. előadás
2015. nov. 18. Pädagogische Hochschule Burgenland Ausztria, Eisenstadt
„Internationalen Days– Transitionspädagogik" nemzetközi konferencia: Dr. Virág
Irén: „Evaluierungsergebnisse zur Transition vom Kindergarten in die Schule. Ein
Ländervergleich Österreich-Ungarn." c. előadás
2016. április 28. Eszterházy Károly Főiskola Eger: Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 1. szakmai fórum: Dr. Virág Irén: Az óvoda-iskola átmenet kérdéseiről
2016. április 28. Eszterházy Károly Főiskola Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 1. szakmai fórum: Manuela Urschik-Eselböck (Pädagogische Hochschule
Burgenland): Transition vom Kindergarten in die Schule//Evaluierungsergebnisse zur
Transition vom Kindergarten in die Schule.
2016. április 28. Eszterházy Károly Főiskola Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 1. szakmai fórum: Nagyné Klujber Márta (NTDI, EKF Pedagógia Tanszék):
Fähigkeiten bei der Einschulung. Die pädagogische Unterstützung der Selbstregulation
während der sensorischen Integrationstherapie.
2017. április 12. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 2. szakmai fórum: Dr. habil Varga László (Dékán, Soproni Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Kar):A gyermeknevelés kritikus pontjai. Mit tudunk és mit teszünk?"
2017. április 12. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 2. szakmai fórum: Nagyné Klujber Márta (NTDI, Eszterházy Károly Egyetem
Pedagógia Tanszék):„Motoros készségek és iskolakezdés"
2017. április 12. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 2. szakmai fórum: Ludányi Balázs (szakpszichológus, tagintézmény vezető,
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye): Az iskolaérettségi
vizsgálómódszer változásai"
2018. április 19. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 3. szakmai fórum: Dr. Magyar Ágnes (EKE Jászberényi Campus):„A
(média)szövegértési kompetencia egy fejlesztési lehetősége játékos keretek között
óvodáskorban"
2018. április 19. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 3. szakmai fórum: Ludányi Balázs (szakpszichológus, tagintézmény vezető,
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye):„A szociális érettség
fontossága az iskolakészültség megállapításában"
2018. április 19. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 3. szakmai fórum: Nagyné Klujber Márta (EKE Neveléstudományi Intézet,
Pedagógia Tanszék): „A mozgásfejlettség észlelése az iskolakezdés előtt"
2018. április 19. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 3. szakmai fórum: Dr. Kolozsvári Csaba (EKE Neveléstudományi Intézet,
Pedagógia Tanszék): „Játék a nyelvvel - Az anyanyelvi tudatosság jelentősége és
fejlesztési lehetőségei"
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Plenáris előadás: Dr. habil. Varga László (Dékán, Soproni
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar):"Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek!"
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Kissné dr. Zsámboki Réka (Dékánhelyettes, Soproni
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar): „Az iskolaérettség kritériumrendszere egy
soproni kísérlet tapasztalatainak tükrében"
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Nagyné Klujber Márta (EKE Neveléstudományi Intézet,
Pedagógia Tanszék): „Lehetőségek a mozgásterápiák elérésére"
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Dr. Erdei Róbert (EKE Sárospataki Campus):Az óvodaiskola átmenet megkönnyítésének lehetőségei
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Dr. Molnár Marietta, tanszékvezető főiskolai tanár (EKE
Jászberényi Campus): „Óvodások tanítószemmel"
2019. április 17. Eszterházy Károly Egyetem Eger Az óvoda-iskola átmenet aktuális
kérdései – 4. szakmai fórum: Medovarszki István (EKE Neveléstudományi Doktori
Iskola): "Az alapkészségek fejlesztése inspiráló tanulási környezetben"


< Vissza