Dr. habil. Simándi Szilvia

Utolsó módosítás: 2020. február 17.

Tanszékvezető, intézetigazgató helyettes, egyetemi docens

Iroda: ÉK épület, II emelet 212
Telefon: (0636)520-400/3043 mellék
E-mail: simandi.szilvia@uni-eszterhazy.hu 
FOGADÓÓRA: -

SZAKMENTOR FOGADÓÓRA:-

LEVELEZŐ SZAKOS HALLGATÓK FOGADÓÓDÁJA: -

Tanulmányok: 

 • 2002 Pécsi Tudományegyetem, művelődési és felnőttképzési menedzser
 • 2001 Idegenforgalmi menedzser szakképesítés
 • 2000 EKTF, német szakos tanár -művelődésszervező (turizmus szakirány)

Munkahelyek: 

 • 2014- Eszterházy Károly Főiskola,
 • Andragógiai és Közművelődési Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
 • 2007-2014 Eszterházy Károly Főiskola,
 • Andragógiai és Közművelődési Tanszék, tanársegéd, adjunktus
 • 2006 Neveléstudományi Tanszék, Andragógiai és Közművelődési Tanszék óraadó

Nyelvismeret:

 • német

Fő kutatási területek:

 • felnőttkori tanulás, turizmus és tanulás, élethosszig tartó tanulás.

Tagságok, tisztségek: 

 • Kulturális Szemle c. szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tag (2016-)
 • Művelődéstudományi és Andragógiai Szakbizottság intézményi képviselője (2014-)
 • Közösségszervezés alapszak munkabizottság tag (2017)
 • Közművelődési szakfejlesztési munkacsoport tag (2018-)
 • MTA Köztestületi tag (Filozófiai és Történettudományok Osztálya) (2017-)
 • MTA MAB Pedagógiai Szakbizottság tag (2017-), Oktatás és Művelődéstudományi Munkabizottság elnöke (2017-)
 • HERA Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete tag (2017-)
 • Pedagógiai Kar Tudományos Diákköri Bizottság tagja (2010-), elnöke (2017-)
 • Intézményi Tehetség Útlevél program operatív bizottsági tag (2014-)
 • EKF Neveléstudományi Doktori Iskola titkára (2012-2015)
 • OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományi Szekció ügyvezető titkára (2012-2013)
 • TKTK Kari Tanács tagja (2010-2015)
 • TKTK Stratégiai és Minőségbiztosítási Bizottság tagja (2010-2015)
 • Tanszéki Erasmus koordinátor (2008-2012)

Kitüntetések:

 • Minerva Agriensis - Nők a tudományért Díj (2017)
 • Eszterházy Károly Emlékérem (2017)
 • Somos Lajos Díj 2016
 • MAB Mérei Ferenc Tudományos Díj 2012

Tanulmányutak, ösztöndíjak: 

 • 2016 ERASMUS oktatói mobilitás Linz
 • 2011 ERASMUS oktatói mobilitás Universität Klagenfurt
 • 2006 ERASMUS doktorandusz mobilitás, doktori ösztöndíj Humboldt Universität zu Berlin

Konferenciák:

2017

 • Közösségi művelődés – közösségi élmények. Eger, Magyar Tudomány Ünnepe műhelykonferencia előadás. 2017. november 22.
 • Tanulókörök – közösségi tanulás. XII. Agria Média. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferenciára. 2017. október 11-13.
 • Közösségi tanulás tanulókörben, online tanulási környezetben. HuCER 2017 Budapest, 2017. május 25-26.
 • Nyitott tanulás – közösségben tanulás. 13. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia. Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása Budapest, 2017. április 20-21.

2016

 • • Tevékenységalapú nyílt oktatás. 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia. MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület.
 • Budapest, 2016. április 21-22.
 • • Múzeumok a felnőttkori közösségi művelődés, tanulás szolgálatában. Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület. Múzeumandragógiai Konferencia. 2016. május 25.
 • • A közösségi tanulás jó gyakorlatai. Eger, Magyar Tudomány Ünnepe műhelykonferencia előadás. 2016. november 21.
 • • Közösségi művelődés- nyílt oktatás. A népműveléstől a közösségi művelődésig: A művelődés és a felnőttkori tanulás szervezésével foglalkozó képzések 60 éve: Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás emlékére. Debrecen, 2016. június 16-17.

 

2015

 • A felsőoktatás pedagógiai-andragógiai módszertani kihívásai. A 11. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia. Győr, 2015. 10.15. Széchenyi István Egyetem

2014

 • Lebenslanges Lernen im Dienst der nachhaltigen Entwicklung. "XII. Symposium: Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa". Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.10.01-2014.10.04.
 • A felnőttkori tanulás jellemzői a turizmus szektorában az IKT kompetenciák tükrében. AgriaMedia 2014. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2014.10.08-2014.10.10.
 • Miként tanítjuk a múzeum nyelvét? Múzeumi képzés a látogatóbarát szemlélet szolgálatában: VI. ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI KONFERENCIA (társelőadó: Herpainé Lakó Judit). Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2014.11.05-2014.11.06.
 • A felnőttkori tanulás sajátos jellemzői a turizmus szektorában: XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.11.06-2014.11.08.

2013

 • Emberi erőforrás – élethosszig tartó tanulás – tanulási színterek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.) Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: absztraktkötet. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2013.11.06-2013.11.09. Eger: Líceum Kiadó, 2013. p. 554. 

2012

 • Nemzetközi kapcsolatok és a hivatásturizmus. „A tanárok tanárának lenni..." jubileumi konferencia Szabó László Tamás professzor 70. születésnapja alkalmából. 2012.szeptember 26. Debrecen. (poszter előadás) (társelőadó: Fekete Ilona Dóra)
 • Die Relation zwischen dem lebenslangen Lernen und dem Recht zum Lernen, komparative Untersuchung. XI. Symposium, Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa. 2012. szeptember 6-8. Trencianske Teplice, Szlovákia. (társelőadó: dr. Oszlánczi Tímea)
 • Autonomes Lernen als einen Fall der Durchsetzung des Rechtes auf Bildung. „5th International Conference for Theory and Practice in Education" 2012. június 14-16. Miskolc. (társelőadó: dr. Oszlánczi Tímea)

2011

 • A felnőttkori tanulás jellemzői az informatika korában. Agria Media 2011. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás. Eger. (2011. október 12). (társelőadó: dr. Tengely Adrienn)
 • The Role of Previous Knowledge in Adult Learning. Útközben. Kutatás, képzés, tudomány a Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programban. Debrecen. (2011. június 29.) (poszter előadás)
 • A felnőttkori tanulás motivációja és jellemzői. Felnőttképzés a változó gazdasági és oktatási rendszer környezetében. (2011. április 27.) (társelőadó: dr. Tengely Adrienn)

2010

 • Gender-Kontraste in dem Lernen Erwachsener – Aktuelle Fragen und Forschungsrichtungen in ungarischen und deutschen Forschungen. XIV. Apáczai Napok, Győr. (2010. október 11.)

2009

 • Tanulási lehetőségek a turizmus során. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém (Előadás) (2009. november 20.)
 • Turizmus lehetőségei az élethosszig tartó tanulás folyamatában. Tudomány Napja Konferencia. (Előadás) (2009. november 11.)
 • Turizmus és tanulás. Nem formális – Informális – Autonóm tanulás Konferencia. Eger. (Előadás) (2009. március 20.)
 • Az autonóm tanulás megjelenése a sporttevékenységek és a turizmus során. (Előadás) II. Taní-tani Konferencia. Miskolc. (Társelőadó: Herpainé Lakó Judit) 

2008

 • Kitekintés más kutatások autonóm tanulási vonatkozásaira. (Előadás) VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. (2008. november 13.)
 • Aus der Geschichte der ungarischen Erwachsenenbildung. (Szemelvények a magyar felnőttképzés történetéből.) (Előadás) Regionalisierung-Internationalisierung – X. Symposium Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa. Pécs. (Társelőadó: Dr. Juhász Erika) (2008. október 4.)
 • Turizmus és szabadidő. (Poszter előadás.) A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD). Debrecen.
 • Informális tanulási lehetőségek a turizmus során. (Előadás) Taní-tani Konferencia. Miskolc. (2008. február 1.) 

2007

 • Die Kirchen und der Tourismus – Die Möglichkeit der Zusammenarbeit anhand deutscher Beispiele. (A turizmus és az egyházi közösségek Az együttlét új formája Németország példáján.) (Poszter előadás.) Oktatás és egyház Közép- és Kelet-Európában c. konferencia. Debrecen. (2007. június 8.)
 • Középiskolások a turizmusban. (Előadás) Tavaszi Szél Doktorandusz Konferencia. Budapest. (2007. május 17.)

2006

 • Tanulás külföldön különböző programokon keresztül. (Poszter előadás.) VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. (2006. október 27.)

Tudományos közlemények (mtmt)


< Vissza