Dr. Gaál Gabriella

Utolsó módosítás: 2019. november 13.

főiskolai docens

Iroda: ÉK. ép. III. emelet 223/a.

Telefon: (0036) 520-400/4312-es mellék
Fogadóóra: Levelezős konzultációs napokon
E-mail: gaal.gabriella@uni-eszterhazy.hu  

Tanulmányok:

 • • Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Eger - pedagógia-biológia szak
 • • Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Eger - földrajz szak
 • • Eötvös Lóránd Tudományegyetem - pedagógia szakos előadó

Tudományos fokozat:

Neveléstudományi PhD-fokozat - 2007 - Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre, Szlovákia, Pedagógiai Kar 

Főiskolai megbízatások:

 • • EKF TKTK – kari tanács tagja
 • • EKF TKTK – stratégiai és minőségbiztosítási bizottsági tag
 • • EKF TKTK – kari szakszervezeti titkár

Nyelvismeret:

angol (Trinity – The International Examinations Board Trinity Grade 5)

Kitüntetések:

 • • Eszterházy Károly-Emlékérem (2008)

Külföldi tanulmányutak:

 • • Egyiptom (2008)
 • • Portugália (2008)

Munkaköri feladatok:

 • • Okleveles kollégiumi nevelőtanár szakképzettség felelős
 • • Pedagógia alapszakos bölcsész képzés szakfelelőse
 • • Előadások és szemináriumok tartása, a követelmények teljesítésének igazolása nappali- és levelező tagozaton
 • • Szakdolgozati konzultációk vezetése, bírálatok készítése, opponensi feladatok ellátása
 • • Képesítő-, záróvizsga- és felvételi bizottságok munkájában való részvétel
 • • A Pedagógia BA akkreditációs tevékenységében való részvétel („Oktatási asszisztens" képzés hálótervének kidolgozása)
 • • Kollégiumi nevelőtanár szak akkreditációs anyagának elkészítése

Kutatási tevékenység:

Kutatási témák:

 • • Konstruktivista tanulásszemlélet – konstruktív pedagógia
 • • Tanári mesterségre való felkészítés elméleti és gyakorlati tevékenységei
 • • Tevékenységközpontú pedagógiák a tanítási-tanulási folyamatban
 • • A tanítás-tanulás elmélete, a tanítás mestersége
 • • A környezetpedagógia elméleti és gyakorlati kérdései, a fenntartható fejlődés nevelési-oktatási vonatkozásai
 • • Gyermek-és ifjúsági szervezetek és a diákönkormányzatok szerepe a személyiségfejlesztésben
 • • A gyermek- és ifjúságvédelem időszerű kérdései
 • • A kollégiumi nevelés célja és feladatai; a kollégiumi tevékenység szerkezete

Kutatási pályázatokban való részvétel:

 • • 2004-2005: A pedagógiai gyakorlat kihívásai – mozgatható és hiányzó kompetenciák – MTA-OM pályázat
 • • 2004-2007: Második Esély. Equal – pályázat
 • • 2010: TÁMOP 4.1.2. pályázat

Magyar tudományos társasági tagság:

 • • Magyar Pedagógiai Társaság
 • • Tanárképzők Szövetsége

Hallgatói tudományos tevékenység és tanítási-nevelési gyakorlat irányítása:

OTDK:
• Az OTDK Pedagógiai, pszichológiai, közművelődési és könyvtártudományi szekcióban rendszeresen vezetek hallgatói témákat, lektorálok és részt veszek a bírálóbizottság munkájában. Hallgatóm országos II. és III. helyezést ért el.
Külső vezetőtanári feladat:
• Mentortanárként az elmúlt években irányítottam az ELTE és a DE Pedagógia tanár szakos hallgatóinak tanítási és nevelési gyakorlatát.


Tudományos közlemények (mtmt)


Konferenciák, egyéb tudományos rendezvények:

1. A gyermekszervezetek szerepe a nevelésben. „Magyar értelmiségképzés a XXI. Század kapujában" – Tudományos Konferencia – Eger, 1998. 05. 28-29.
2. A gyermekmozgalmak pedagógiájának oktatása az Eszterházy Károly Főiskolán. Tanárképző intézetek hallgatóinak felkészítése a gyermek- és serdülő mozgalmak, szervezetek, kortárs közösségek tevékenységének segítésére –tanácskozás – Budapest, 2003. 04.10.
3. A tanárjelöltek felkészítése a konstruktív tanulásszemlélet alkalmazására. Slovak System of Education in the Context of European Integration. Nitra, April 29, 2003.
4. Pedagógiai programcsomag kidolgozása a konstruktív pedagógia ismereteinek és készségeinek elsajátításához.Tudományos felolvasó ülés – Magyar Tudomány Napja – Eger, 2003. 11. 13.
5. Pedagógiai programcsomag készítése a konstruktív pedagógia ismereteihez, készségeihez,képességeihez.Doktorandskej konferencie I. Slanická Osada, 2004. 06. 21-22-23.

6. A pedagógiai technológia és a konstruktív pedagógia alapjainak alkalmazása a környezeti nevelésben. "Kultúra – priestor interdisciplinárho myslenia" – medzinárodné vedecké sympózium. Nyitra, 2004. 09. 21-22.
7. A konstruktív pedagógia alapjainak megismertetése pedagógiai programcsomag alkalmazásával. Agria Media 2004 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás. Eger, 2004. 10. 18-19.
8. A tanár szakos főiskolai hallgatók tanulási stratégiájának hatásai a multimédiás oktatóprogram készítésére. Vplyv strategických postupov učenia študentov štúdia učitel'stva na prípravu multimediálnych vyučovacích programov.Doktorandská konferencia II. PF-UKF Nitra, 2005. 06.11.
9. A nem közoktatásban dolgozó pedagógusok kompetenciái. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2005. 10. 06-07.
10. A környezettudatos magatartás mint kulcskompetencia megalapozása a pedagógia szakos nevelő képzésben. VIII. Apáczai Napok - Nemzetközi Tudományos Konferencia. Győr, 2005.10. 20-21-22.
11. Környezettanulás a pedagógusképzésben. Tanárképzés – Szociális képzés- Gyermekvédelem – Tudományos Konferencia. Eger, 2005. 11.10-11.
12. A konstruktív pedagógia multimédiás oktatóprogramja. Kandó Konferencia 2006. – XXIII. Nemzetközi Tudományos Ülésszak. Budapest, 2006.01.12-13.
13. Az iskolai szorongás (társszerző:dr. Hanák Zsuzsanna) II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia – Budapest, 2006.03.10-11.
14. Multimédiás oktatóprogram szerepe a tanárképzésben. XIX. DIDMATTECH 2006. J. Selye University – Komarno 2006. 09.06-07.
15. A környezet- és a fenntarthatóság pedagógiájának szerepe az iskolafejlesztésben. IX. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia. Győr, 2006.10.12-13-14.
16. A konstruktív pedagógia multimédiás oktatóprogramjának hatásvizsgálata. Agria Média 2006 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás. Eger, 2006.11.06-07.
17. A konstruktív pedagógia értékei. XI. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia. Győr, 2007.10.18-19-20.
18. A konstruktív pedagógia multimédiás oktatóprogramjának fejlesztési folyamata (poszter). VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007.10.25-27.
19. A konstruktív pedagógia elmélete és gyakorlata. I. Miskolci "Taní-tani" Konferencia. Miskolc, 2008.02.01.
20. A „Második esély" tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése c. továbbképzési program bemutatása (társszerző: Mogyorósi Zsolt). A „Második esély" projekt pedagógiai alprojektjének zárókonferenciája. Eger, 2008.03.06.
21. Pedagógusi kompetenciák az evészavar kialakulásának megelőzésében. II. Magyar Evészavar Kongresszus. Budapest, 2008.09.19-20.
22. Kollégiumi nevelőtanár képzés. XII. Apáczai Napok Tudományos Konferencia. Győr, 2008.10. 20-21-22.
23. A környezeti kultúra kompetenciáinak fejlesztése internet alkalmazásával. Agria Media 2008 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás. Eger, 2008. 10.27-28.
24. A „Második esély" projekt pedagógus továbbképzési programjai. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008.11.13-15.
25. A nevelés társadalmi alapjai gyakorlat a fenntarthatóság pedagógiájáért. Innováció és Kreativitás Tudományos Konferencia. Győr, 2009. 10.15-16.
26. Civil együttműködés a gyerekekért. Gyermekekért Baráti Kör előadássorozata. Salgótarján, 2010.03.02.
27. A fenntarthatóságra nevelés elméleti ás gyakorlati megalapozása a tanárképzésben. Science for Education – Education For Science. Nitra, 2010. 04.28-29.
28. A tanítás mestersége tanegység a tanítás mesterségéért. Társadalmi jelenségek és változások Nemzetközi Tudományos Konferencia. Komarno, 2010. szeptember 6-7.
29. A kezdő tanár kompetenciái a tervezésben, a tanításban, a tanulásszervezésben. Pedagógia és Társadalmi Felelősségvállalás Konferencia. Miskolc, 2011. 02.04.


< Vissza