Dr. Kovács László

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 17.

Tanítóképzés koordinátorhelyettes Egri Campus, főiskolai docens

Iroda: ÉK. ép. II. emelet 223 (220)
Telefon: 36 / 520-400 (4312-es mellék)
E-mail: kovacs.laszlo@uni-eszterhazy.hu 
FOGADÓÓRA: (2019-2020. 1. félév) KEDD: 11.00 – 12.00-ig

LEVELEZŐ SZAKOS HALLGATÓK FOGADÓÓDÁJA: Az oktatóval előzetes egyeztetés alapján!

Tanulmányok:

 • • 2009: Budapest, ELTE-PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola, PhD. fokozat
 • • 2003-2006: Budapest, ELTE-PPK Neveléstudományi Doktori Iskola. Neveléstudományi kutatások doktori program
 • • 1999-2001: Miskolc Miskolci Egyetem -BTK, történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár
 • • 1994-1997: Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem - BTK, pedagógia szak, pedagógia szakos középiskolai tanár
 • • 1994: Nemzeti Filharmónia, Előadó / Vadászkürt/
 • • 1989-1993: Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, történelem – ének-zene szakos általános iskolai tanár


Munkahelyek:

 • • 2014 - Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Neveléstudományi Intézet, Eger – főiskolai docens
 • • 2010 - Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Kisebbségtudományi Tanszék, Eger – főiskolai docens
 • • 2005 - 2010 Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Romológiai és Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet, Vác - Főiskolai adjunktus, Főiskolai docens
 • • 2001 - 2005 Eszterházy Károly Főiskola, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Tanszék, Eger - főiskolai tanársegéd
 • • 1993 - 2001 Gárdonyi Géza Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola – történelem, pedagógia, ének-zene tárgyak oktatása, kórus- és zenekarvezetés, osztályfőnök, szakvezető.
 • • 1993-1994 Egerbaktai Általános Iskola, Egerbakta – történelem, ének-zene tárgyak oktatása, kórusvezetés.
 • • 1990 - Gárdonyi Géza Színház zenekara, Eger, Vadászkürt, Előadó
 • • 1989 - Egri Szimfónikus Zenekar, Vadászkürt, Előadó

Nyelvismeret:

német, orosz

Fő kutatási terület:

 • • A ciszterci rend gimnáziumi /középfokú/ oktató-nevelő munkájának történeti kérdései a XIX-XX. században az Egri püspökség területén.
 • • Kisebbségi közösségek történetének és kultúrájának regionális és helytörténeti vonatkozásai (Heves megye)

Tagságok, tisztségek:

 • MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, Neveléstudományi Szakbizottság – titkár
 • MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, Neveléstudományi Szakbizottság – Kisebbségtudományi Munkabizottság – titkár
 • Magyar Pedagógiai Társaság, Családpedagógiai szakosztály- választmányi tag
 • Magyar Pedagógiai Társaság, Neveléstörténeti szakosztály- tag
 • EKF - TKTK - Stratégiai és Minőségbiztosítási Bizottság – tag;

Kitüntetések:

 • • Elismerő Oklevél, a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Győr (Pedagógia, Pszichológia, Közművelődés és Könyvtártudományi szekciójában) Témavezetői tevékenységéért 2005. /ORSZÁGOS III. helyezés/
 • • Elismerő Oklevél, Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákkörében végzett Konzulens tanári munkájáért és a tehetséggondozás területén elért kimagasló eredményéért. 2005.

Tudományos közlemények (mtmt)

 

Konferenciák:


• 2001 - Eger, EKF Tudomány napja, Előadás címe: Az egri ciszterek oktató- és nevelőmunkájának történeti kérdései.
• 2003 - Baktakék, B-A-Z Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében, Előadás címe: Az EKF Neveléstudományi Tanszékének képző és továbbképző tanfolyamai /Különös tekintettel a roma tanulók felzárkóztatására/
• 2003 - ELTE-PPK, Doktori iskola, Felolvasó ülés, Előadás címe: Mérés, értékelés, vizsgáztatás problémája a tanárképzésben.
• 2003. szept. 30. - Encs, Regionális Konferencia, Előadás címe: A magyarországi romák története és kultúrája a kezdetektől napjainkig.
• 2004 - Balassagyarmat, Tanártovábbképzés, Előadás címe: A magyarországi romák története és kultúrája a kezdetektől napjainkig.
• 2004 - ELTE-PPK, Doktori iskola, Felolvasó ülés, Előadás címe: Edward Carpenter kultúrkritikai és életreformmal kapcsolatos elképzelései.
• 2005. dec. 01. - Budapest, Apáczai Könyvesbolt díszterem, Magyar Pedagógiai Társaság Családpedagógiai Szakosztálya által szervezett „ Együtt a gyermekekért" országos konferencia, Előadás címe: Cigánygyermekek az óvodában.
• 2006. szept. 29. - Budapest, ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Neveléstudományi Tanszéke szervezésében, „A gyermek mindenek felett álló érdeke" IV. Integrált nevelés az óvodában című, Óvodapedagógiai Konferencia, Előadás címe: Cigány/roma gyermekek óvodai nevelésének fontosabb kérdései.
• 2007. okt. 12-13. - Fürstenfeld –Ausztria, Pedagógusképzés a 19-20. században –európai kitekintéssel, II. Nemzetközi Neveléstörténeti Konferencia, Előadás címe: A ciszterciek oktató-nevelő munkája Egerben az 1848/49-es forradalom és szabadságharc után.
• 2007. nov. 22-23. - AVKF, Vác. Művészetek szerepe a személyiségfejlesztésben, Nemzetközi művészeti nevelési konferencia, Előadás címe: A zene helye és szerepe a ciszterci rend 19. századi nevelési gyakorlatában - az egri Ciszterci Főgimnázium tükrében.
• 2008. okt. 10. - AVKF, Vác. „Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem" című Országos nevelési konferencia, Előadás címe: Cigánygyerekek – óvoda – család.
• 2009. okt. 27. – AVKF, Vác, BÖLCSeLŐ Kör, Előadás címe: A Ciszterci Rend pedagógiai értékteremtő tevékenysége az egri gimnáziumuk tükrében.
• 2010. nov. 15. – ELTE – PPK, Budapest, „Az iskola optimalizálásának lehetőségei" - Országos Posztdoktori konferencia, Előadás címe: Hagyománytisztelet és megújulás – az eszményi iskola ciszterci szemmel
• 2010. okt. 21 – 22. – Raiding – Eisenstadt, Pädagogische Hochschule, „Studientage zur Kultur der Roma im pannonischen Raum", Kerekasztal megbeszélés: Kisebbségi képzés elindulása az Eszterházy Károly Főiskolán
• 2011. máj. 20. – MPT – HMT – Neveléstörténeti Szakosztálya, Eger, Felolvasó ülés, Előadás címe: Emberformálás ciszterci szellemben
• 2011 nov. 16-17. - A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl c. nemzetközi konferencia, EKF - Eger
Előadás címe: Kutatás közben – A görög kisebbség Egerben
• 2012. febr. 3. - SZÜKSÉG ÉS REMÉNY - V. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete, Miskolc, Előadás címe: Múltunk értékei – A görögök szerepe Eger (iskola)kultúrájában
• 2012. ápr. 12. - "Humántudományi kutatások a pedagógusképzés szolgálatában – Generációk találkozása" - VI. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
- Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar rendezésében, Sopron, Előadás címe: Nemzetiségek értékteremtő szerepe az észak-hevesi régióban – a "görög példa"
• 2012. máj. 11. – MPT – HMT – Neveléstörténeti Szakosztálya, Ózd, Felolvasó ülés, Előadás címe: Egy egzotikus kisebbség Eger kultúrájában
• 2012. október 3. - Közösségi hagyományok és modernizáció - A roma közösségek integrációjának pedagógiai és társadalmi megközelítései. - Kisebbségtudományi kamarakonferencia, EKF, Eger, Előadás címe: A kisgyermekkorhoz kapcsolódó pedagógiai kérdések a roma gyerekek integrációjában
• 2013. február 1. - Kedv s öröm röpkedne... (De)motiváció az iskolában - VI. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete, Miskolc, Előadás címe: Roma gyerekek integrációjának lehetséges útjai egy kistelepülés óvodája által megvalósított „jó gyakorlat" tükrében
• 2013. november 27. Eger - Kisebbségi közösségek értékteremtő tevékenysége a múltban és jelenben - Képzők Képzése Konferenciája Hazai és Nemzetközi Jógyakorlatok - Kisebbségtudományi konferencia, EKF, Eger, Előadás címe: Szerbek (rácok) betelepedése Heves megyébe – különös tekintettel az egri vonatkozásokra
• 2014. február 7. - „A pedagógia kultúrája" - VII. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete, Miskolc, Előadás címe: Értékteremtő kisebbségi közösségek – a szerbek hatása Eger kultúrájára
• 2014. november 27.- "Humán tudományok Találkozása - Interdiszciplinaritás a pedagógiában" című nemzetközi neveléstudományi konferencia /VIII. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia/ - Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron
Előadás címe: Nemzetiségek és az iskola – néhány előremutató példa a XVIII-XIX. századi egri oktatásból
Egyéb közlemények:
• Tengerdi Antal – Varga László (szerk.) (2009): A gyermeklét narratívái. Sopron: Edutech kiadó. – Lektorálás


< Vissza