Dr. Jászi Éva

Utolsó módosítás: 2019. november 13.

óraadó egyetemi docens

 

Fogadóóra: Levelezős konzultációs napokon, valamint e-mailben előzetes egyeztetés alapján

E-mail: jaszieva@ektf.hu, jaszi.eva@uni-eszterhazy.hu 

Tanulmányok:

 • 1999-2002: ELTE Bölcsészettudományi Kar Budapest, végzettség: pedagógia szakos bölcsész és tanár
 • 1984-1987: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, végzettség: oligofrénpedagógia - pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • 1976-1980: Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger végzettség: biológia – pedagógia szakos általános iskolai tanár
 • 1972-1976: Dobó István Gimnázium Eger (angol tagozat)

Egyéb végzettségek:

 • Beszédpercepciós diagnosztika és terápia MTA 1997. Budapest
 • Fejlesztőpedagógus szak ELTE Pszichológiai kar Pedagógusok Intenzív Továbbképzése 1994. Budapest
 • Meixner-módszer 180 órás tanfolyama 1993. Budapest
 • Dyslexia prevenciós olvasástanítási módszer tanfolyama 1991. Budapest
 • Gordon Tanári Eredményességi Tréning 1990. Eger

Munkahelyek:

 • 2015-től jelenleg is Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógiai Intézeti Tanszék
 • beosztás: tanszékvezető, a gyógypedagógia alapszak szakfelelőse
 • 2000-től 2015-ig Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Neveléstudományi Intézet, Pedagógia Tanszék, beosztás: adjunktus, intézményi fogyatékosügyi koordinátor
 • 1992-től 2000-ig Nevelési Tanácsadó Eger, beosztás: intézményvezető–helyettes, gyógypedagógus
 • 1981-től 1992-ig Balassi Bálint Általános Iskola Eger, beosztás: napközivezető, tanító, tanár, pszichopedagógus - fejlesztő pedagógus
 • 1980-tól 1981-ig Általános Iskola Szomolya beosztás: tanár, napközivezető
 • 1980: Mezőgazdasági Szakközépiskola Eger kollégiumi nevelőtanár

Egyéb munkaviszonyok, szakmai tapasztalatok:

 • Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
 • Ifjúsági Ház Eger
 • ÉRÁK egri kirendeltsége
 • Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Eger
 • Esélyek Háza Eger

Nyelvismeret:

 • angol A és B középfokú nyelvvizsga
 • orosz könnyített szakmai nyelvvizsga

Fő kutatási területek:

fejlesztő pedagógia, gyógypedagógia, tanárképzés

PhD fokozat ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola Budapest 2014.
A disszertáció címe:
Az együttnevelés kihívásai a pedagógusképzésben - Fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek együttneveléséről alkotott pedagógusvélemények jellemzőinek vizsgálata

Kitüntetések:

szakállamtitkári dicséret az OKM Felsőoktatási Fogyatékos-ügyi Bizottságában végzett munkáért 2007.
Eger Város Oktatás- és Nevelésügyéért 1999.

Konferenciák:

 • Befogadás és elutasítás az egyes fogyatékosságok tekintetében VIII. Tani-tani Konferencia Miskolc 2015.
 • E-portfólió a tanárképzésben – oktatói tapasztalatok, Agria Média Konferencia Eger 2014.
 • (társszerzők: Dr. Gaál Gabriella, Dr. Mogyorósi Zsolt, Dr. Virág Irén)
 • „Így kerek a világ" II. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia Nové Zámky 2014.
 • A tanulási zavarok korai felismerése Kutatók éjszakája Eger 2014.
 • Fogyatékos hallgatók a tanárképzésben, XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Eger 2013.
 • „Gyöngyszem az ékszerdobozban" – egy kutatás részletei, Tudomány Napja Eger 2013.
 • Együtt nevelni, de hogyan? – Pedagógus vélemények az együttnevelésről, MI/MÁS konferencia Eger 2010.
 • „Gyöngyszem az ékszerdobozban" – pedagógushangok az együttnevelésről, X. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest 2010.
 • Fogyatékos hallgatók problémái a felsőoktatásban, Tudomány Napja EKF Eger 2009.
 • A média szerepe az integrált nevelésben - A fogyatékos emberek média megjelenése – Média szolgáltatások az esélyegyenlőség megteremtésében, Tudomány Napja EKF Eger 2008.
 • Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban, MI/MÁS Konferencia Eger 2008.
 • Pedagógusok az együttnevelésről, VII. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest 2007.
 • Esélyteremtés az Eszterházy Károly Főiskolán, Esélyegyenlőségi Konferencia OKM Budapest 2007.
 • Szerkezeti és tartalmi változások a fejlesztőpedagógus képzésben, Felnőttoktatási-képzési Konferencia Budapest 2006.
 • Fejlesztőpedagógusok a pályán, VI. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest 2006.
 • Fejlesztőpedagógus képzés főiskolánkon, „Minden tudásunk kezdete az óvoda" konferencia – Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron, megjelent a MTA honlapján 2005. június
 • A fejlesztő pedagógus és a család kapcsolata, Családpedagógiai Konferencia Eger 2005. november
 • Tanárjelöltek és pedagógusok felkészültsége az együttnevelésre, véleményük az integrált nevelésről
 • Tanárképzés – Szociális képzés – Gyermekvédelem, Nemzetközi Konferencia Eger, 2005. november
 • A gyakorlati képzés megújítása a pedagógia szakos képzésben (társszerző: Mogyorósi Zsolt)
 • Tanárképzés – Szociális képzés – Gyermekvédelem, Nemzetközi Konferencia Eger, 2005. november
 • A fogyatékosságfogalom változásai napjainkban, Felolvasó ülés ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola 2004. május

Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10044738

 

 


< Vissza