Kovácsné dr. habil Nagy Emese

Utolsó módosítás: 2021. február 04.

dékán, egyetemi docens

 Iroda: ÉK épület, 105

Telefon: (0636)520-400/3008 mellék
E-mail: nagy.emese@uni-eszterhazy.hu
Fogadóóra: Szerda: 9:00-10:00. Csütörtök: 9:00-10:00. Előzetes egyeztetés szükséges.

TANULMÁNYOK:
- 2016 Eszterházy Károly Főiskola: habilitációs fokozat (3/2016)
- 2007 Debreceni Egyetem: Ph.D. fokozat (8/2007)
- 1999 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közoktatás Vezető szak: közoktatási vezető (EKV-430/1999).
- 1996 Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Intézet, Angol nyelvtanári szak: angol szakos nyelvtanár (98-BT/1996)
- 1988 Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézet, Mérnöktanári szak: okleveles mérnöktanár (16/1988)
- 1980 Debreceni Agrártudományi Egyetem: okleveles agrármérnök (83/1980)

MUNKAHELYEK:
- 2018-tól folyamatosan Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógiai Kar, dékán
- 2016-tól Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógusképzési Központ – egyetemi docens
- 2011-2016 Miskolci Egyetem – egyetemi docens
- 2010-től ELTE óraadó (ELTE PPK)
- 1992-től folyamatosan Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, intézményvezető.
- 1986-1992 Általános Iskola, Nyékládháza, mérnöktanár
- 1980-1986 Petőfi Sándor Termelőszövetkezet, Kartal, okleveles agrármérnök

NYELVISMERET:
- Angol (nyelvtanári szint)
- Francia (alap szint)

OKTATOTT TANTÁRGYAK:

- Pedagógiai innováció
- Oktatásirányítás és köznevelési rendszer
TAGSÁGOK, TISZTSÉGEK:
- 2018-tól Új Pedagógia Szemle szerkesztőbizottságának tagja
- 2018-tól Mezőkövesdi Tankerületi Központ Antiszegregációs Munkabizottságának a tagja
- 2018-tól MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Szakbizottságának elnöke
- 2017-től MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Szakbizottságán belül a Tantárgypedagógiai Munkabizottság tagja
- 2016-tól Tanárképzők Szövetsége
- 2016-tól Magyar Digitális Oktatási Egyesület tagja
- 2015-től MTA Matematikai Közoktatási Munkabizottság tagja
- 2014-től az EMMI Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Antiszegregációs-kerekasztalának tagja
- 2011-től a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) Tudományos Tanácsadó Testületének tagja
- 2011-től Kutató Tanárok Országos Szövetségének tagja
- 2007-től Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja; MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság nevelésszociológiai albizottságának rendes tagja
- 2001-től a Komplex Instrukciós Program szakmai vezetője (http://komplexinstrukcio.hu)

KONFERENCIÁK:
Felkérés nemzetközi konferencia plenáris előadásokra
- K. Nagy Emese (2016): Meghívás az European Commission-től plenáris előadás tartására.
- Téma: From Stanford to Hejőkeresztúr. How to apply research to enable disadvantaged children to be successful in primary school, Brüsszel, 2016. november 30 - december. 01.
- K. Nagy Emese (2016): A Komplex Instrukciós Program és az iskola, mint tanulószervezet. IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia. Stúrovo (Párkány), 2016. Plenáris előadás. Február 21-23. International Research Institute.
- K. Nagy Emese (2014): Meghívás az European Commission-től plenáris előadás tartására.
- Téma: Primary School, Hejőkeresztúr. „Meeting of the Working Group on School Policy" Brüsszel, 2014. december. 15.
- K. Nagy Emese (2011): Meghívás az Európa Parlament Szocialista Bizottságától plenáris előadás tartására.
- Téma: Disadvantageous Children Education. "The Added Value of the EU Budget" Brüsszel 2011. március 2. Európai Parlament.

Külföldi vagy idegen nyelvű konferenciákon való részvétel
- K. Nagy Emese (előkészületben 2019): The new way of teacher education in Eszterhazy Karoly University. Education for Sustainability. CIES 2019. 2019. 04. 14-18. San Francisco.
- K. Nagy Emese (2019): Complex Basic Program of Hungary. Cooperative Learning in Far-East Asia and the World: Achieving and Sustaining Excellence, 22-24 March, 2019. Taiwan
- K. Nagy Emese (2018): Innovation in Hejőkeresztúr School: presenting innovative practices. ECER 2018, Bolzano, szeptember 5.
- K. Nagy Emese (2018): Komplex Instrukciós Program – Modell of Hejőkeresztúr. Brüsszel, European Commission. Ideas in Action exhibit at the First European Education Summit "Back to basics: for an innovative, inclusive and values based education". 25 January 2018.
- K. Nagy Emese (2017): Panelbeszélgetés. Europe's Future: What do the public and the elite really think? Chatham House. 2017. 06.28. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
- K. Nagy Emese (2017): Meghívás a TEDxYouth@Maastricht konferenciára, ahol workshop keretében mutattam be Komplex Instrukciós Programot a United World College Maastricht pedagógusainak. 2017. március 11.
- K. Nagy Emese (2016): Egy iskolafejlesztés története és általánosítható tapasztalatai. Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXII. Országos Találkozója. Rozsnyó, 2016. április 9-10.
- K. Nagy Emese (2015): Teaching in socially and academically heterogeneous classroom. Előadás. CEU, Budapest. 2015. november 19.
- K. Nagy Emese (2015): Complex Instruction Program in Hejőkeresztúr und an der Universität Miskolc. Roma- und Migrantenkinder in der Schule. Möglichkeiten Eines Padagogischen Kulturwechsels in Miskolc und in Wien. Bécs, 2015. 03. 03.
- K. Nagy Emese (2015): A Komplex Instrukciós Program a differenciált képességfejlesztés megvalósításában. Esélyek és differenciálás. Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok szövetsége Tőketerebesi Területi Választmánya. Királyhelmec. 2015. február 11.
- K. Nagy Emese (2014): A Komplex Instrukciós Program, mint státuszkezelő tevékenység. Együtt a fogyatékkal élőkért VIII. konferencia. Románia, Csíkszereda, 2014. 09. 19.
- K. Nagy Emese (2012): Using Complex Instruction Program in heterogeneous classrooms. Roma population on the peripheries of the Visegrad countries - Integration issues and possible solutions" Lillafüred, 2012. október 29-30.
- K. Nagy Emese (2003): Dialogue between generations. Intercultural Relations and Learning. Grundtvig Learning Partnership Network of Intergenerational Learning in Europe (NIGEL). Hannover, 2003. október 5-9.(DE Neveléstudományi tanszék könyvtára, KT/40.)

Fontosabb magyar konferenciaelőadások
- K. Nagy Emese (2019): Pedagógusképzés és tehetséggondozás. A magyar tehetséggondozó Társaság (MTT) megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezett konferencia. EKE, 2019. 09. 20-21.
- K. Nagy Emese (2019): A pedagógus megváltozott szerepe a DFHT szerint szervezett K. Nagy Emese – Révész László (2019): A Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban tanítási-tanulási stratégia helye a Komplex Alapprogram célrendszerében. Prevenció, intervenció és kompenzáció – Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen HuCER 2019 05. 23-24. EKE
- K. Nagy E mese (2018): Az Eszterházy Károly Egyetem a magyar tanítóképzés szolgálatában. A tanítóképzés és a pedagóguspálya aktuális kérdései és kihívásai című tudományos konferencia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ. Esztergom, 2018. november 16.
- K. Nagy Emese (2018): A Complex Instruction és a Komplex Instrukciós Program
- összehasonlító elemzése, XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. Budapeset, 2018. november 8-10.
- K. Nagy Emese (2018): Milyen iskolát szeretnének a szülők? XX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Hajdúszoboszló, 2018. 11. 6-8.
- K. Nagy Emese (2018): A korai iskolaelhagyás mérséklését támogató programok. Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival. I. Kárpát-medencei Szabadegyetem. Sonkád. Oktatási Hivatal szervezése. 2018. 07. 09.
- K. Nagy Emese (2018): Hozott tudás és felzárkóztatás. A magyar roma populáció egészségügyi, szociális és társadalmi jellemzői és a felzárkóztatás lehetőségei. MTA Környezet és Egészség Bizottság és a Megelőző Orvostudományi Bizottság ülése. 2018. május 31.
- K. Nagy Emese (2018): Sokszínű tehetséggondozás. Kárpát-medencei Tehetségnap 2018. március 24. Budapest
- K. Nagy Emese (2017): A korai iskolaelhagyás mérséklését támogató programok és kutatások. XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia Nyíregyháza, 2017. november 9-11.
- K. Nagy Emese (2017): A Komplex Instrukciós Program intézményi szintű bevezetésének a kérdései XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia Nyíregyháza, 2017. november 9-11.
- K. Nagy Emese (2017): A digitális eszközök helye a Komplex Alapprogram tanóráin
Agria Media 2017, ICI-15 Konferencia, Eger 2017. október 11-13.
- K. Nagy Emese (2017): Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkóztatásának jelentősége és módszerei. A társadalom mint meghatározó környezeti tényező, és az alkalmazkodás lehetőségei c. tudományos ülés. Magyar Tudományos Akadémia. 2017. május 25.
- K. Nagy Emese (2017): Méltányosság és tehetséggondozás az osztályteremben. Tanóratervezés és tanórakutatás. V. Trefort-kerti bölcsész tanári konferencia.2017. 04. 04. ELTE BTK
- K. Nagy Emese (2017): Hogyan segíthető elő a sikeres idegennyelv-tanulás a szakközépiskolákban? Digitális Tanulás és Tanítás konferencia 2017. február 27. MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport és a Magyar Pszichológiai Társaság Kelet-Magyarországi Tagozat
- K. Nagy Emese (2017): A pedagógusok tanulása a matematikai órákon készült videofilm-elemzés segítségével. II. Oktatástervezési és Oktatás-Informatikai Konferencia 2017. február 3.
- K. Nagy Emese (2016): A Komplex Instrukciós Program (KIP) nemcsak mint technika, hanem mint pedagógiai attitűdváltással kísért metódus XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged 2016. 11. 17-19. (társ előadó: Pálfi Dorina) In: Zsolnai Anikó – Kasik László (szerk.) Konferenciakötet 226.
- K. Nagy Emese (2016): A Komplex Instrukciós Program és az iskola, mint tanulószervezet. International Research Institute által szervezett IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. 2016. február 21-23.
- K. Nagy Emese (2016): Konferencia és konferencia-kötet: Az innováció és az iskola, mint tanulószervezet. Elköteleződés és önmegvalósítás. Egymástól tanulunk "Kutató Tanárok Országos Szövetségének XIII. Tudományos Konferenciája, 2016. február 13. 13. oldal
- K. Nagy Emese (2015): Pedagógusképesség a gyakorlatban fejlesztve. Együttműködések a pedagógusképzés megújításában. OFI Konferencia MTA, Budapest. 2015. 06. 11.
- K. Nagy Emese (2015): Méltányosság az osztályteremben. VIII. Miskolci Taní-tani konferencia. Miskolc. 2015. 01. 30.
- K. Nagy Emese (2014): A Komplex Instrukciós Program alkalmazása a tanárképzésben. Tudós tanárok – tanár tudósok. Konferencia a minőségi tanárképzésről. Budapest, ELTE 2014. 11. 10.
- K. Nagy Emese (2014): A tanulás lehetőségei online módon. Tehetségpontok Kárpát-medencei Találkozója. Budapest, 2014. október 11.
- K. Nagy Emese (2014): A GEOMATECH digitális tananyagok alkalmazása ICI-13 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia, ICEM Kongresszus és Média Napok. Eger, 2014. 10. 08-10.
- K. Nagy Emese (2014): A pedagógushallgatók érzékenyítése tudásban és szocializáltságban a heterogén tanulói csoport kezelésére. HuCER 2014 Hungarian Conference on Educational Research, Szeged, MTA SZAB Székház, 2014. május 29-30.
- K. Nagy Emese (2014): Pedagógiai kultúraváltás. A pedagógia kultúrája. VII. Miskolci Taní-Tani konferencia. Miskolci egyetem BTK Tanárképző Intézet. Miskolc, 2014, február 7.
- K. Nagy Emese (2014): A hejőkeresztúri iskola oktatási modellje. Nemzeti Lelki Egészség Stratégia – Konszenzus Konferencia. Budapest, EMMI, 2014. február 6
- K. Nagy Emese (2013): A tanulói aktivitás és a társas kapcsolatok erősítési heterogén csoportokban. Digitális Pedagógus Konferencia 2013.Konferenciakötet. ELTE Pedagogikum Központ. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 2013. május 25.
- K. Nagy Emese (2013): Hozott tudás és ismeretelsajátítás. Kedv s öröm röpkedne... (De)motiváció az iskolában. VI. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolc, 2013. február 1.
- K. Nagy Emese (2012): Pedagógiai kultúraváltás. A szakiskolai tanulók ismeretelsajátításának a segítése csoportmunkával. II. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia. Budapest. november 20.
- K. Nagy Emese (2012): A tanulók beszédkészségének a fejlesztése csoportmunkával. Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4. konferencia. ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2012. november 20–21.
- K. Nagy Emese (2012): Hogyan lehet öröm a tanítás? A heterogén tanulói összetétel előnyei. Digitális nemzedék konferencia. Budapest. 2012. február 11. ISBN: 97896332842349
- K. Nagy Emese (2011): Egy komplex módszertani program adaptációs lehetőségei. Hegedűs Judit – Kempf Katalin – Németh András (szerk.): XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2011. november 3-5. MTA Pedagógiai Bizottság. ISBN: 978-963-693-380-7 67.
- K. Nagy Emese (2011): Lehet-e az iskola mindenkié? IV. Taní-Tani Konferencia. Miskolc, 2011. január 4.
- K. Nagy Emese (2010): Mik is azok a táblajátékok? A logikai, stratégiai gondolkodás fejlesztése táblajátékokkal. Tanítók Egyesületének XII. Konferenciája, Budapest, 2010. november 11.
- K. Nagy Emese (2010): Lehet egy lépéssel több? Óvodapedagógiai Nyári Akadémia. Debrecen, 2010. július 5-7.
- K. Nagy Emese (2009): Innovatív tanulási környezet. Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, 2009. szeptember 18-19. 307-315. ISBN 978-963-473-410-9; ISSN 1587-1150
- K. Nagy Emese (2009): Játék a köbön. II. Taní-tani konferencia Miskolci Egyetem, 2009. február 6.
- K. Nagy Emese (2008): Játékos matematika. A tudomány ünnepe 2008. Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2008. november 18.
- K. Nagy Emese (2008): Lehetőség nélkül a tehetség nem sokat ér. Kiss Gábor – Csermely Péter (szerk): A magyar társadalom a tehetség szolgálatában. A magyar tehetséggondozás I. Országos Konferenciája. Budapest, Gábor Dénes Főiskola. 2008. február 22. ISBN: 978 963 284 066 6 81-83.
- K. Nagy Emese (2006): Az együttműködés jó példája Hejőkeresztúron. „Önszervező társadalom" című konferencia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 2006. december 13.
- K. Nagy Emese (2006): Iskolaműhely. A Komplex Instrukciós Program, mint státuszkezelő tevékenység. „Tanuló szervezet – eredményes oktatás?" című országos közoktatási konferencia, Lillafüred. 2006. november 28-30.
- K. Nagy Emese (2006): Új utak a családi, közösségi és iskolai együttműködésben „Siker és Minőség. Az iskolai siker kulcsai" című konferencia, Magyar Gallup Intézet és az Európa Nova Kht. Nemzetközi Közoktatási Konferenciája. Kőszeg. 2006. október 20-21
- K. Nagy Emese (2004): A Komplex Instrukciós Program alkalmazása. EszmeCsere az integrációért II. konferencia. CEU, Budapest. 2004. november 11-12.n(DE Neveléstudományi tanszék könyvtára, KT/34.)
- K. Nagy Emese (2003): A pedagógus szerepe a tanulók státuszproblémájának kezelésében, különös tekintettel a roma tanulókra. III. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, MTA Székház, 2003. október 9-13. (DE Neveléstudományi tanszék könyvtára, KT/39.)
- K. Nagy Emese (2003): Komplex Instrukciós Program. EszmeCsere az integrációért Konferencia. CEU, Budapest. 2003. május 26-27. (DE Neveléstudományi tanszék könyvtára, KT/41.)
- K. Nagy Emese (2003): Putri sor a világfaluban, avagy a digitális szakadék elkerülésének kérdése egy általános iskolában. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, MTA Székház, 2002. október 24-26. (DE Neveléstudományi tanszék könyvtára, KT/43.)

 


< Vissza